Stålvirksomhed sikrer lokale arbejdspladser

Keld Jensen (tv) og Lars Ole Rærup i produktionslokalerne. Foto: Mattias Bodilsen
Keld Jensen (tv) og Lars Ole Rærup i produktionslokalerne. Foto: Mattias Bodilsen

Scaniro A/S i Fjerritslev er kommet for at blive og budgetterer med fortsat vækst, lyder det fra adm. direktør Lars Ole Rærup

Siden starten i foråret 2006 har stålvirksomheden Scaniro A/S på Håndværkervej i Fjerritslev fået godt tag i et nichemarked som alternativ til den outsourcing, som har fundet sted i den nordjyske industri gennem de sidste par årtier.

Ved at sætte fokus på kvalitet, leveringssikkerhed, fleksibilitet, hurtig omstilling og fremstilling af både store og små serier er det lykkedes at skabe 50 gode arbejdspladser i et lokalområde, som på mange måder har været ramt af virksomhedslukninger og outsourcing af industriproduktion til østeuropæiske eller asiatiske lande.

Velegnede bygninger

Scaniro har lejet sig ind i en stor del af bygningskomplekset, som tidligere var hjemsted for endnu flere arbejdspladser hos møbelfabrikkerne Stratego og Licentia.

Logistisk set egner bygningerne sig fortrinligt til stålrørsproduktion, idet råvarerne køres ind i den sydlige ende af de 8.500 kvm, som Scaniro råder over, hvorefter rørene skæres op og fortsætter gennem forarbejdningen afdeling for afdeling frem til vareforsendelsen, der sker i den modsatte ende ud mod Jernbanegade. Undervejs har mange hænder været i gang med udstansning, bukning, svejsning, maling og påmontering af forskellige emner.

Trekløver går foran

Scaniro A/S er en ejerledet virksomhed, hvor de tre initiativtagere fortsat beklæder nøgleposter i den daglige drift. Keld Jensen er chef for kundecentret, som varetager ordremodtagelse og den løbende kundekontakt, Michael Ranch Kornum står for procesoptimering og vedligehold af produktionsapparatet, mens Lars Ole Rærup er administrerende direktør og tager sig af opsøgende salg.

På mellemlederniveau er der ansat kompetente medarbejdere til regnskab og indkøb, ligesom der er tilknyttet erfarne folk til på konsulentbasis at varetage specifikke funktioner.

Kommet for at blive

– Vi er nu gået fra en være en iværksættervirksomhed til normal virksomhed, idet vi også har sikret os ekstern ekspertise på bestyrelsesposterne, konstaterer Lars Ole Rærup.

– Scaniro er kommet for at blive. Vi arbejder seriøst og målrettet frem mod de 10-års mål, der er sat, og jeg er glad for at kunne tilføje, at vi budgetterer med fortsat vækst.

Kunder i egen butik

Indsatsen gælder ikke mindst på de indre linjer, hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab har søsat projekt »Kunder i egen butik«.

– Det indebærer, at afdelingerne indbyrdes opfatter sig selv som henholdsvis kunder og leverandører, som skal leve op til Scaniros overordnede mission om at levere det aftalte til tiden.

– Hvis ikke opskæringsafdelingen, som er det første led i kæden, leverer de aftalte stykantal til forarbejdningen, opstår der let spildtid, som smitter af gennem alle afdelinger. Og tilsvarende må der ikke opstå forsinkelser i forarbejdningen, så efterbehandlings- eller malerafdelingen skal vente på at kunne tage over. I sidste ende går det ud over den leveringstid, der er aftalt med den eksterne kunde.

Altid nyeste tegning i computeren

Scaniro har sit eget ledelsessystem, der baserer sig på ISO 14001- og 9001-certificering inden for henholdsvis miljø og kvalitet. Systemet har fungeret i tre år og et netop fornyet her i januar 2014, fortæller Lars Ole Rærup.

– For at sikre os mod fejl og misforståelser har vi oprustet stærkt på it-siden og blandt andet opbygget et system, hvor den senest opdaterede tegning af emnet altid er tilgængelig i computeren. Det gavner både kunder og medarbejdere, så det er det korrekte produkt, der kommer ud af fremstillingsprocessen.

Ligeværdige partnerskaber

I forhold til kunderne lægger Scaniro vægt på at etablere ligeværdige partnerskaber, hvor der lige nu udvikles på et kundeanalysesystem, der skal afstemme de gensidige forventninger.

– En god kommunikation med både kunder og leverandører er alfa og omega. Derved opstår den vidensopbygning, som er afgørende for vores eksistensberettigelse, fastslår Lars Ole Rærup.

Afsætningen er for hovedpartens vedkommende baseret på eksport til virksomheder, hvoraf flere har danske rødder, hvilket understreger Scaniros berettigelse som »bolværk« mod outsourcing af industriproduktion til fjerntliggende områder.

– Det betyder samtidig, at vi i stigende grad ansætter folk med stærke sprogkompetencer, tilføjer Lars Ole Rærup.

Produkterne

En væsentlig del af produktionen hos Scaniro er ligesom ved starten i 2006 understel til kantineborde og -stole, ligesom der fremstilles reoldele og andet indretningsinventar til møbelindustrien.

Endvidere produceres kabinetter til elektronikindustrien, og derudover påtager den innovative Fjerritslev-virksomhed sig talrige specialopgaver såsom beslag og dele til hydraulik.

En særlig niche, der er under opbygning, er rehabiliteringsudstyr i form af eksempelvis træningsbænke til fitnesscentre, fysioterapeuter og sygehuse.

Socialt ansvar

Scaniro vedkender sig i høj grad sit sociale ansvar og har med succes etableret en »jobfabrik« i samarbejde med Jammerbugt Kommune for at skabe mulighed for at tiltrække personer, som i korte eller længere perioder har været ude af arbejdsmarkedet.

– Vi har afsat de ressourcer, der skal til, for at løse denne opgave, idet vi har en person med stærke menneskelige kvalifikationer ansat med henblik på fleksible ansættelser, uddyber Lars Ole Rærup.

Artikel fra Magasinet NORD maj 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top