Skolen blev forvandlet til medborgerhus

Øland Medborgerhus. Foto: Mattias Bodilsen
Øland Medborgerhus. Foto: Mattias Bodilsen
– På Øland sætter vi os ikke ned og klynker over udviklingen, lyder det fra de lokale ildsjæle, som i løbet af de seneste fire år har skabt et unikt samlingspunkt for hele området

Da det i januar 2011 stod klart, at Øland-Langeslund Skole skulle lukke fra skoleårets slutning samme år, valgte beboerne på Øland, at de ikke ville påtage sig offerrollen og sætte sig ned og klynke over udviklingen.

I stedet trak de arbejdstøjet og fandt løsningsmuligheder til, hvordan skolebygningen fra 1962 på Hammershøj 1 kunne få en ny funktion til gavn for lokalsamfundet. Og i et nært og konstruktivt samspil med Jammerbugt Kommune blev et »projekt medborgerhus« skridt for skridt bygget op med opbakning fra alle sider af områdets forenings- og kulturliv.

Netværk Øland, der er paraplyorganisation for de mange aktiviteter, stiftede 1. august 2011 Øland Medborgerhus, som siden har udviklet sig år for år med stadig flere brugere. Jammerbugt Kommune ejer fortsat bygningerne og yder et årligt tilskud til driften, som ellers bliver hjulpet godt på vej af lejeindtægter.

Børnehus og modeljernbane

I forbindelse med skolelukningen lykkedes det en lokal arbejdsgruppe at sikre sig den tidligere lærerbolig til en foreningsdrevet børneinstitution for 0-6-årige under navnet Øland Børnehus.

– En sådan havde vi ikke tidligere haft på Øland, og initiativet blev taget rigtig godt imod, fortæller Bjarne Frost, der er blandt hovedkræfterne bag børnehuset og i dag kan glæde sig over, at 15 af de 21 pladser er besat.

Endvidere stod man med en bygning, som havde været hjemsted for skolens sløjdundervisning. Den skulle ifølge kommunens oprindelige plan have været nedrevet, men også her blev der fundet en rigtig god løsning, idet en flok lokale modeljernbane-entusiaster manglede et sted at realisere drømmen om et anlæg af store dimensioner.

Beslutningen blev at opdele sidebygningen i to, så modeljernbaneklubben fik sine baner i den østlige ende, mens en del af sløjdsalen blev bevaret i den vestlige. Dermed har man et værksted, der kan anvendes af mange forskellige brugere, både børn og voksne.

Genbrug og nyskabelser

Vi er taget på besøg i Øland Medborgerhus og bliver inviteret indenfor af fire repræsentanter for Netværk Øland – Hardy Lauridsen, Peter Thuesen, Bjarne Frost og Kaj Jacobsen – som med synlig glæde og stolthed kan fremvise et indbydende og yderst funktionelt samlingssted med en helt nyrenoveret fordelingsgang og mødesal.

Væggene i fordelingsgangen er malet helt hvide og forsynet med galleriskinner, så der er gjort klar til skiftende udstillinger af kunst og lokalhistorie. Ligeledes er de mange vaskekummer, som var en fast bestanddel af en traditionel centralskole fra 1960’erne, blevet fjernet på nær en enkelt.

Skolekøkkenet er bevaret uændret, så det kan bruges til såvel madlavningskurser som til møder og private fester. Ligeledes gymnastiksalen, hvor ribberne langs væggene er intakt, så de kan bruges til fysisk udfoldelse. Her i gymnastiksalen holder blandt andre karateklubben og bueskytterne til.

Tilsvarende er lærerværelset bevaret som en hyggelig dagligstue, som bruges af kortklubben og seniorklubben og til mange andre møder med et begrænset antal deltagere.

Klasseværelser til mange formål

Vi fortsætter ned ad gangen og kigger indenfor i de tidligere klasseværelser. Det første lokale er et farverigt børnerum, som blev til på initiativ af et lokalt børneråd, som dog for øjeblikket er hvilende.

De to næste bliver i det daglige brugt af områdets to fotoklubber, og væggene er smykket med fine eksempler på medlemmernes billeder. Men der er sørget for, at begge lokaler kan anvendes til talrige andre formål. Blandt andet er podierne til lærerkatederet fjernet.

Det gamle fysiklokale er blevet omdannet til et kreativt rum, hvor en gruppe med interesse for at male udfolder sig, og de fire lokale ildsjæle viser her en stribe skilte, som er klar til at blive sat op, idet hvert rum får navn efter en lokalitet på Øland, som engang var en ø i Limfjorden.

Så har vi et musikøvelokale, som især bruges af Ølandbanden og Jammerbugt Kulturskole, og lige overfor har den lokalhistoriske sognegruppe indrettet arkiv og minimuseum.

Ølandsalen

For enden af gangen træder vi ind i Ølandsalen, som er et stort, lyst samlingslokale, der netop er blevet en realitet ved at fjerne en foldevæg mellem det tidligere skolebibliotek og et it-rum. Her som alle andre steder i huset er arbejdet udført af frivillige med økonomisk støtte fra lokale sponsorer.

I Ølandsalen afvikles alt fra sangøvelse i Øland Karlekammerkor til sognearrangementer, foredrag og private fester, og væggene er fra tid til anden udsmykket af skiftende kunstnere.

– Vi har den ordning, at de, der lejer huset, går forud for de daglige brugere, som benytter faciliteterne gratis, fortæller Peter Thuesen, hvis opgave det er at holde styr på kalenderen og koordinere de mange aftaler.

– Men det volder ingen problemer, fastslår han. Hvis huset er lejet ud til eksempelvis en konfirmationsfest, har den pågældende familie råderet over hele huset, og de foreninger, der normalt bruger lokalerne, finder i stedet andre løsninger.

Fra Ølandsalen er der direkte udgang til store friarealer med både traditionelle boldbaner og en minifodboldbane med bander omkring samt legeplads med skaterbane i gården.

Nærmeste nabo er Øland Golfklub, som ligger i de smukkest tænkelige omgivelser ved Oxholm Skov, og hvis man tager en rask travetur mod vest, kan man opleve udsigten over Limfjorden fra den genopførte Oxholm Mølle.

Udlejning til mange formål

– Øland Medborgerhus stilles gratis til rådighed for alle foreninger, der har hjemsted i lokalområdet, oplyser Hardy Lauridsen, som er ansvarshavende for husets drift.

– Vi søger derudover at udleje faciliteterne mest muligt og har ikke mindst et godt samarbejde med skoler og idrætsforeninger lige fra Aabybro til Hannæs. Huset og omgivelserne bliver ofte brugt til lejrskole eller træningsophold med overnatning. Desuden hører områdets socialpædagogiske opholds- og væresteder til vore trofaste brugere.

– Også konfirmanderne fra hele 9460-området har som følge af den nye skolereform valgt at lægge tre hele undervisningsdage til Øland Medborgerhus, hvor fem præster, fire kunstnere og et antal frivillige hjælpere har kunnet udfolde sig med kreative aktiviteter.

Begejstrede politikere

Øland Medborgerhus havde sidst i oktober besøg af Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer med Hans Chr. Schmidt (V) i spidsen, og politikerne var begejstrede over at opleve borgernes vilje og evne til at skabe udvikling i stedet for at henfalde til ynk og passivitet.

Nu ser det ydermere ud til, at befolkningen på Øland kan se frem til nyt liv i det tidligere Yellow Hotel – oprindelig Øland Kroen – som gennem mange år har haft en særdeles omskiftelig tilværelse. Hotellet er netop blevet erhvervet af Gitte og Jan Vestergaard Olsen, Aabybro, som vil stille bygningerne til rådighed for en velgørende forening eller organisation.

– Målgruppen er mennesker, som på en eller anden måde har fået særlig vanskelige vilkår, og hvor behovet for en ekstra indsats er åbenlyst til stede, har Jan Vestergaard Olsen udtalt til NORDJYSKE.

– Vi er glade for ethvert skridt i retning af en positiv udvikling for vores område, og det er i sidste ende til gavn for alle i Jammerbugt Kommune, konkluderer Bjarne Frost fra Netværk Øland.

 

FAKTA

Øland Medborgerhus
Hammershøj 1, Øland
9460 Brovst
www.oelandmedborgerhus.dk

Stiftet 1. august 2011 af Netværk Øland

Aktuelle brugere

 • DCH Øland
 • Fodslaw Jammerbugten
 • Jammerbugt Fotoklub
 • Jammerbugt Kulturskole
 • Karateklubben Shuri Ryu Øland
 • KFUM Øland Spejderne
 • Lokalhistorisk Sognegruppe Øland
 • West Vendsyssel Buelaug
 • Øland Beboerlaug
 • Øland Børnehus
 • Øland Fotoklub
 • Øland Karlekammerkor
 • Øland Malergruppe
 • Øland Menighedsråd
 • Øland Modeljernbaneklub
 • Øland MTB
 • Øland Seniorklub
 • Øland Sildelaug
 • Ølandbanden
 • Ølandmessen

Artikel fra Magasinet NORD maj 2015, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top