Inspirerende Kend din egn-udflugt til Øland

Efter Bente Kristensens fortælling var der lejlighed til at se den smukt restaurerede mølle på Urbakken indefra. Foto: Ejgil Bodilsen
Efter Bente Kristensens fortælling var der lejlighed til at se den smukt restaurerede mølle på Urbakken indefra. Foto: Ejgil Bodilsen
Lokalhistorisk Samvirkes 19. Kend din egn-udflugt onsdag 12. august blev en aften med masser af spændende historier fra både fortid og nutid

Første stop var Oxholm Mølle på Urbakken, hvor sognegruppeleder Bente Kristensen fortalte om møllens historie og om det nærliggende Oxholm Gods med tilhørende kirke.

Dernæst var der besøg i Øland Medborgerhus, der blev taget i brug i august 2011. Her gav formand Hardy Lauridsen et kort rids over husets forvandling fra kommuneskole til et aktivt mødested – ikke blot for øboerne, men for mange andre i Jammerbugt Kommune.

Der var lejlighed til at komme rundt i alle husets lokaler og få en snak med mange af dem, der bruger faciliteterne til daglig, inden sognegruppen bød på et veldækket kaffebord. Naturligvis blev der også anledning til at synge Øland-sangen og høre om sangens forfatter, Niels Anesen, hvorefter tidl. egnsredaktør Hans Chr. Nielsen berettede om våbenmodtagelserne på Øland i foråret 1945.

En dejlig, inspirerende og udbytterig aften sluttede med Jeppe Aakjærs »Nu er det længe siden«, og på hjemvejen fik gæsterne fra vest lejlighed til at se de moderne høstmaskiner i fuldt svig med tændte lygter på Oxholms store marker. Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred var som altid arrangør af egnsudflugten, som har fundet sted siden 1997.

Se billeder fra Kend din egn-udflugten her

Scroll to Top