Overvældende opbakning til stormøde

De godt 100 deltagere indledte stormødet med et besøg i bunkerne fra »Stützpunkt Slettestrand« på Sanden Bjerggaards grund med storslået udsigt over havet. Foto: Ejgil Bodilsen
De godt 100 deltagere indledte stormødet med et besøg i bunkerne fra »Stützpunkt Slettestrand« på Sanden Bjerggaards grund med storslået udsigt over havet. Foto: Ejgil Bodilsen
Projekt Besættelsestidens Han Herred samlede over 100 deltagere til en smuk og indholdsrig aften på Sanden Bjerggaard med rundvisning i bunkeranlægget, fortælling om Elsass-familien og en bevægende kærlighedshistorie

Se flere billeder her …

Det blev en både lang og indholdsrig aften, da Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred afviklede sit tredje og hidtil bedst besøgte stormøde i Projekt Besættelsestidens Han Herred. Over 100 mennesker fra Han Herred og Aalborg-området havde fundet vej til Hotel Sanden Bjerggaard i Slettestrand, som dannede ramme om arrangementet.

Indledningsvis viste hoteldirektør Søren Grøn rundt i to af bunkerne fra den tyske besættelse 1940-45, ligesom der var lejlighed til at synge »En lærke letted’« som fællessang nede i de oplyste bunkerrum, som i øvrigt er frit tilgængelige for offentligheden.

Mødet fandt sted på 73-års dagen for Danmarks besættelse 9. april 1940, og mens Sanden Bjerggaards flag blev sænket i den flotte aftensol, sang man frihedssangen »En vinter lang og mørk og hård«.

Inden døre berettede Søren Grøn om den jødiske familie Elsass, der byggede Sanden Bjerggaard til sommervilla i 1918, men måtte afstå huset til tysk hovedkvarter under besættelsen. Efter krigen var bygningerne så medtagne, at familien ikke ønskede at vende tilbage, hvorfor den tidligere pragtvilla i 1949 overgik til lejrsted og senere hotel fra 1964.

Aftenens gæst var kommunalbestyrelsesmedlem Inge Pedersen, der er bosat i Nørhalne, men tilbragte fem af sine barneår i Kollerup. Hun blev født i efteråret 1944 som resultatet af en varm kærlighed mellem en nordjysk pige og en ung tysk soldat, men den lille familie fik aldrig lov at etablere sig, da Inges far deserterede fra sin militærtjeneste i Silkeborg og som straf blev sendt til østfronten for at kæmpe en håbløs kamp mod russerne. Først i 1989 mødtes far og datter igen, hvor en dramatisk historie om faderens fem år lange og opslidende ophold i en russisk fangelejr blev rullet op.

I sidste del af programmet redegjorde Otto Kjær Larsen, Folmer Møller og Ejgil Bodilsen fra styregruppen bag Projekt Besættelsestidens Han Herred om de mange aktiviteter, som projektet allerede har affødt, og der lød en opfordring til alle enkeltpersoner og grupper med interesse for besættelsestiden om at fortsætte indsamlingen af billeder, dokumenter, effekter og personlige beretninger. Også helt korte erindringsglimt er yderst velkomne, blev det understreget.

Lokalarkiverne i øst og vest tager med glæde imod alle henvendelser, og på hjemmesiden Hanherred.dk kan man orientere sig yderligere og få gode idéer til at gå i gang.

– Projektet varer foreløbig i tre år frem til 75-året for besættelsen i 2015, men det er vores drøm, at vi på dette tidspunkt har så meget materiale samlet, at der frem mod fejringen af 75-året for befrielsen i 2020 kan arbejdes med forskellige former for udgivelse, herunder undervisningsmateriale til skolerne, sagde Ejgil Bodilsen.

Forsamlingen gav sin opbakning til, at der i løbet af vinteren 2013-14 arrangeres en herredsudstilling med besættelsestiden som tema og med inddragelse af alle, der arbejder med i det store og brede interessefællesskab, som projektet er bestemt til at være.

Scroll to Top