Nu skal der gang i de gode historier om besættelsen

Bunker på Bulbjerg. Foto: Mattias Bodilsen
Foto: Mattias Bodilsen
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred inviterer mandag 1. oktober til stormøde på Fjerritslev Skole som inspiration til indsamling af beretninger, billeder, dokumenter og effekter fra den tyske besættelse 1940-45 og tiden umiddelbart derefter

Efter søsætningen af Projekt Besættelsestidens Han Herred ved et filmarrangement i Fjerritslev Kino i foråret er Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred nu klar til at tage næste skridt.

Det sker i form af et stormøde i Fjerritslev Skoles kantine mandag 1. oktober kl. 19, hvor medlemmer af lokalhistoriske sognegrupper og foreninger i hele området fra Vesløs i vest til Øland i øst er inviteret til at få inspiration til indsamling af materiale om den tyske besættelse 1940-45 og de følger, som krigen fik for lokalsamfundet.

Desuden opfordres almene studiekredse og enkeltpersoner med interesse for denne vigtige periode i egnens historie til at deltage i mødet og tilslutte sig projektet. Tilmelding er ikke nødvendig.

Otto Kjær Larsen, Ullerup, der er formand for projektets styregruppe, er aftenens ordstyrer. Medlemmer af styregruppen vil give en orientering om projektets baggrund og formål, hvorefter der gives konkrete idéer til, hvad man som gruppe eller enkeltperson kan gå på jagt efter, når det gælder at dokumentere besættelsestiden.

Det drejer sig ikke mindst om at indsamle flest mulige relevante billeder, der viser dagligdag og særlige begivenheder i krigsårene. Hertil kommer indsamling af breve, dagbogsblade og erindringsbeskrivelser fra lokalbefolkningen, ligesom det vil være oplagt at lave interviews med personer, der kan give et indblik i hændelser og holdninger fra besættelsestiden.

Han Herred er et af de steder, hvor den tyske tilstedeværelse var særlig markant, så det vil også være en opgave at lokalisere og kortlægge besættelsesmagtens efterladte spor i landskabet i det enkelte sogn. Ligeledes vil det være muligt at iværksatte en efterlysning af eksempler på korrespondance mellem lokalbefolkningen, den tyske værnemagt og de danske myndigheder.

– Alle gode idéer er velkomne, lyder det fra styregruppen. På mødet vil der blive lejlighed til at drøfte udvalgte emner i mindre grupper. Der serveres en kop kaffe undervejs.

Det indsamlede eller lånte materiale registreres i de lokalhistoriske arkiver og samlinger rundt om i Han Herred, og samtidig har Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev stillet sig til rådighed med at oprette en fælles database, som vil være søgbar via internettet. Således vil det være muligt for såvel forskere som den almindeligt historiske interesserede at skaffe sig viden om Han Herred under besættelsen.

Scroll to Top