Mange nye frivillige på Bryggerimuseet

Museumsleder Ellen Helvind er yderst glad og taknemlig over, at der nu har meldt sig et stort antal nye frivillige til opgaverne på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum. Billedet er fra sommeren 2011, hvor Ellen Helvind viser gæster rundt mellem de store ølkar i bryggerkælderen. Arkivfoto: Mattias Bodilsen
Museumsleder Ellen Helvind er yderst glad og taknemlig over, at der nu har meldt sig et stort antal nye frivillige til opgaverne på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum. Billedet er fra sommeren 2011, hvor Ellen Helvind viser gæster rundt mellem de store ølkar i bryggerkælderen. Arkivfoto: Mattias Bodilsen
Det er en yderst glad og taknemlig museumsleder, der kan berette om, at der nu har meldt sig et stort antal nye frivillige til opgaverne på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum

Fjerritslev Museumsforening inviterede 21. januar til åbent hus med det formål at forøge museets stab af ulønnede medhjælpere.

– Og det lykkedes over al forventning, fortæller Ellen Helvind, der er museets daglige leder.

Ikke færre end 12 interesserede, mænd som kvinder, yngre som ældre, mødte op for at høre nærmere om museet og om de arbejdsopgaver, de frivillige kan være med til at løse.

Aftenen begyndte med en grundig rundgang i hele museet, både i udstillingerne, værkstederne og magasinerne, hvorpå der blev budt på kaffe.

Under kaffen berettede Ellen Helvind om såvel bryggeriets som museets historie. Ølbryggeriet blev grundlagt i 1885 og flyttede til de nuværende bygninger i 1897 samtidig med jernbanens etablering. Museet blev etableret i 1983, efter at den sidste ejer, Kirsten Kjeldgaard, gennem mange år selv havde lagt grunden hertil ved at passe godt på hus, inventar og rekvisitter.

Efter museumslederens historiske rids fortalte nogle af de frivillige, som allerede arbejder på museet, om deres arbejdsområder. Opgaverne kan skifte, men som regel finder man det, som interesserer én mest, hvad enten det er istandsættelse af de gamle dragter og tekstiler, restaurering af værktøj og indbo, opbygning af udstillinger, bygningsvedligeholdelse eller helt andre opgaver.

De frivillige påtager sig også kontakt med publikum via billetsalg, børneaktiviteter, vedligeholdelse af gårdsplads og udearealer, rengøring og meget andet, og endelig er der også en gruppe, som lejlighedsvis brygger øl og skænker ud til museets gæster.

Aftenen sluttede med, at hver af deltagerne fortalte om sin baggrund, og hvilke opgaver han eller hun finder særligt interessante, samt hvorvidt man kan være med i den gruppe, der mødes regelmæssigt hver mandag, eller man hellere ville stille sig til rådighed, når der er brug for hjælp til særlige opgaver eller arrangementer.

Scroll to Top