Målrettet indsats skaber synlige resultater

Brovst 2020-gruppen, fra venstre: Frank Larsen, Jan Gøl, Karina Holm Jensen, Morten Brix, Carsten Bech Christensen og Kent Hjørringgaard. Foto: Mattias Bodilsen
Brovst 2020-gruppen, fra venstre: Frank Larsen, Jan Gøl, Karina Holm Jensen, Morten Brix, Carsten Bech Christensen og Kent Hjørringgaard. Foto: Mattias Bodilsen
Netværket Brovst 2020 har allerede efter det første år fået gang i en ny udvikling med færre tomme lokaler i bymidten. Nøgleordet er samarbejde, både med kommunen og blandt de lokale erhvervsdrivende og foreningsfolk

En gang imellem må de erhvervsdrivende i Brovst knibe sig selv i armen, for hvad der for blot et år siden lignede en hovedgade på hastig nedtur, er blevet vendt til en ny opblomstring for handelsbyen. Endda helt bogstaveligt, idet to af de tidligere tomme butikslokaler i Jernbanegade nu er forvandlet til blomsterforretninger.

Adskillige faktorer gør sig gældende, og mange gode lokale kræfter har medvirket. Men en del af forklaringen på den positive udviklingstendens skal findes i etableringen af netværket Brovst 2020, som så dagens lys sidste efterår.

Udfordringerne var åbenlyse. Ud over adskillige skilte med »til leje« og »til salg« op gennem Jernbanegade var det tidligere bycenter med posthus og dagligvarebutikker næsten affolket. Sparekassen Vendsyssel var alene tilbage i komplekset på den gamle stationsgrund.

Samtidig var byens erhvervsdrivende opmærksomme på, at Jammerbugt Kommune barslede med en ny masterplan for Brovst i lighed med de tre øvrige hovedbyer. Derfor var det tid til handling.

Fra Fakta til Fitness

En række lokale ildsjæle, der repræsenterer byens butikker og servicevirksomheder, gik sammen for at lave en målsætning for Brovsts udvikling frem mod år 2020.

At få nyt liv i centret ved Stationsvej fik førsteprioritet, og tanken om et topmoderne motionscenter for hele familien i den tidligere Fakta-bygning blev født. Beliggenheden i forhold til byens øvrige fritidsområde med Sport og Kulturcenter Brovst, bibliotek og hjertestien ved Bratskov var optimal. Nu gjaldt det bare om at finde en aktør.

Efter at initiativgruppen havde rettet henvendelse til flere virksomheder, var det kæden Fitness4You, med afdeling i blandt andet Aabybro, som kunne se muligheder i at etablere sig i Brovst. Og som det første sted blev fitnesscentret kombineret med et legeland, så det kan bruges af hele familien på én gang.

Under hele forløbet var der et tæt samarbejde med Vækst Jammerbugt. Efter ombygning af de tidligere dagligvarelokaler var Fitness4You klar til at åbne for publikum 1. september, og det er indrettet med selvbetjening via nøglekort, så man kan komme og gå hele dagen igennem.

Bevægelse i det fri

Men det er langt fra hensigten at stoppe her. Etableringen af fitnesscentret skal ifølge Brovst 2020-bestyrelsen følges op af flere bevægelsesmuligheder i det fri, ligesom der tænkes i at skabe flere grønne oaser i byen. Lige nu arbejdes med konkrete planer for et projekt, der vil blive en væsentlig nyskabelse i handelsmiljøet.

Mange af idéerne stammer fra den såkaldte solution camp, der blev afviklet 7. april som en vigtig milepæl i Brovst 2020-indsatsen. Og her fremkom der langt flere idéer, end det er muligt at realisere på kort sigt, som bestyrelsesformand Jan Gøl gør opmærksom på. Blandt forslagene er at etablere en mountainbikerute med udgangspunkt i Bratskov-området.

En anden udfordring er at forbedre infrastrukturen med mere naturlige gade- og stiforløb mellem bymidten og Bratskov. Det skal være lettere at finde rundt i Brovst, lyder det fra bestyrelsesmedlemmerne.

AAU som sparringspartner

Ved solution camp’en i april havde man inviteret en hel busfuld fra Aalborg Universitet (AAU) – primært studerende inden for byplanlægning, arkitektur og landskabsarkitektur – som i høj grad var med til at præge debatten og opstille målsætningerne. AAU’erne fik først en rundvisning i byen for at se på styrker og svagheder, og herefter det gik løs i hallen med en brainstorming, hvor det føg med gule lapper, indtil der til slut blev udvalgt en håndfuld realistiske projekter at arbejde videre med.

Ikke mindst blev der sat fokus på bosætning, herunder attraktive byggegrunde til storbyfolk, som kunne tænkes at prioritere naturen og at bo i et overskueligt, trygt miljø.

Der er i øvrigt lagt op til et vedvarende samarbejde med AAU om konkretisering af visionerne for byens udvikling.

Nært samarbejde med kommunen

Ud over etableringen af motionscentret, som er det første konkrete udslag af Brovst 2020-indsatsen, kan bestyrelsen glæde sig over, at andre aktører også har været på banen, så tomme lokaler i Jernbanegade nu er erstattet af Vasen Blomster, AT Blomster, Pen & Papir, Cykel & Scooterhuset, en ny skibutik ved SportMaster, Garderoben og Nam Nam.

Det er hensigten at analysere videre på, hvad byen allerede har, og hvad der mangler i forretningsudbuddet, så man kan være opsøgende med hensyn til de resterende lejemål.

– I den forbindelse ser vi frem til et nært samarbejde med en kommende kommunal projektmedarbejder, som blandt andet skal have fokus på netop sådanne udfordringer, påpeger Jan Gøl.

Han og den øvrige bestyrelse glæder sig over det tætte samarbejde med Jammerbugt Kommune, hvor projekterne løbende afstemmes med den overordnede kommunale planlægning. Arbejdet med Masterplan Brovst er så småt i gang – med mange input fra forårets solution camp – og skal færdiggøres i 2015.

Artikel fra Magasinet NORD november 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top