Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard skåler med julemanden (alias Hans Brøndborer) i Bryggerkælderen.
Kirsten Kjeldgaard skåler med julemanden (alias Hans Brøndborer) i Bryggerkælderen.
Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby

P. Kjeldgaards Ølbryggeri blev etableret i 1887, og i 1897 blev de nuværende bygninger med det flotte forhus opført som den eneste toetagers beboelsesejendom mellem Aalborg og Thisted. Efter forældrenes død i henholdsvis 1919 og 1950 blev bryggeriet videreført af datteren Kirsten Kjeldgaard alene, indtil den allersidste hvidtøl blev tappet i 1968.

Bryggersken tog selv initiativet

Kirsten Kjeldgaard havde stor sans for, at familiens ølbryggeri var noget specielt og værd at værne om. Derfor passede hun godt på alle de gamle kar og remedier, og i 1960 begyndte hun at invitere egnens befolkning på skummende, hjemmebrygget hvidtøl i bryggeriets kælder den sidste weekend før jul.

I forvejen var Fjerritslev blevet kendt som nissernes by, hvor det vrimlede med udklædte og legende nissebørn overalt. Hvert år helt tilbage fra 1950’erne var der kæmpe nisseoptog gennem byen med musikkorps i spidsen. Samtlige handlende var iført nissehuer, julemanden delte appelsiner ud til børnene, ligesom der blev holdt julestue for børn og voksne på Grand Hotel for stuvende fulde huse.

Om Kirsten Kjeldgaards initiativ skrev Fjerritslev Avis i en begejstret omtale 19. december 1960:

Julegildet blev Kæmpesukces
4.000 Mennesker aflagde Besøg i de gamle Ølkældre. Aldrig før saa mange Mennesker i Byen til et Julearrangement

Alle tidligere Rekorder i de Fjerritslev-Handlendes Juleoptog blev slaaet i Aar. Ideen med at arrangere et Julegilde for hele Han Herred i Fjerritslev Bryggeris gamle Kældre slog vældig an og blev en Kæmpesukces. I hvert Fald blev ca. 4.000 Mennesker budt paa en Forfriskning, kold eller varm, i Ølkælderen, og der var saa at sige fuldt Hus uafbrudt fra det Øjeblik Kælderen lukkede op til Porten igen blev stænget. Flere Gange stod Folk i tætte Lag i Bryggeriets Gaard for at komme til, og man maatte dele op i Hold og lukke ind og ud med passende Mellemrum. Folk tog de opstaaede Ventetider med højt Humør, og der faldt i det hele taget et Væld af Lovord om det hyggelige Arrangement.

Hyggeligt ja, Folk hyggede sig nemlig i den smukt pyntede Kælder. Er der Mulighed herfor, saa bør det blive Tradition for Arrangementer af lignende Art.

Mange Kræfter stod bag det vellykkede Arrangement. Fjerritslev Husmoderforenings Damer tog en god Tørn som »Værtinder« i Kælderen med Frk. Kirsten Kjeldgaard i Spidsen. Videre sørgede Medlemmer af Hjemmeværnet for at Folk blev vist til rette og blev modtaget med et Smil. Endvidere var en Række store Skolepiger impliceret og hjalp godt til og Fjerritslev Bryggeris Personale var ligeledes fuldt beskæftiget. De mange Nissebørn og Julemanden selv i Hans Christensens glimrende Forklædning gjorde stor Lykke og var ude og inde uafbrudt rigtig som Nisser skal være det.

Han Herreds »nationalret«

I samarbejde med handelsstandsforeningen blev traktementet de følgende år udvidet med gratis servering af risengrød, og fra 1963-64 stod menuen på Han Herreds »nationalret« – stuvet hvidkål med kanel og kogt flæsk. Køkkenet på alderdomshjemmet Solgaarden blev inddraget til snitning og kogning af de store mængder hvidkål.

Tilstrømningen voksede år for år, og i 1964 var der 6.000 besøgende til julegildet i Bryggerkælderen. Hermed var der skabt en uhyre populær tradition, som kun med ganske få afbrydelser har fundet sted i over 50 år.

Servering af Han Herreds »nationalret« – stuvet hvidkål med kanel og kogt flæsk.
Servering af Han Herreds »nationalret« – stuvet hvidkål med kanel og kogt flæsk.
Bryggerimuseet fylder 50 år

I forbindelse med julefestlighederne i 1963, hvor fjernsynet mødte op for at lave optagelser til det meget populære »Lørdagsmagasinet«, der blev sendt 21. december, begyndte tanken om at indrette et egentligt bryggerimuseum at tage form. Det blev en realitet til julen året efter, så her i 2014 kan Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum faktisk fejre 50-års jubilæum.

Den uofficielle indvielse af museet fandt sted 18. december 1964, hvor inspektør Andrup fra Carlsbergs bryggerimuseum installerede et gammelt tappeanlæg, som Kirsten Kjeldgaard fik råderet over.

Familiefond overtager driften

Efter Kirsten Kjeldgaards død som næsten 92-årig i 1982 blev der stiftet en fond – Brygger P. Kjeldgaards Familiefond – til at stå for driften af de bevaringsværdige og historiske bygninger, og samtidig stiftedes Museumsforeningen for Fjerritslev og Omegn til at drive museet videre i Kirsten Kjeldgaards ånd.

Traditionerne fra bryggerfamilien lever i høj grad videre, ikke mindst til jul, hvor Museumsforeningens medlemmer hvert år bydes på sang, fortælling og kaffebord med julekage efter husets gamle opskrift.

De gamle stuer på første sal er pyntet op, og i butiksvinduet ud mod Østergade står en smuk rødgran, der udelukkende er pyntet med gammeldags julepynt. Blandt museumsgenstandene ses en samling gamle julekalendere og en julemodelby, og uden for porten til lastbilgaragen står Bryggernissen, der i sin tid tjente som blikfang foran købmand Christiansens indgangsdør i Vestergade 27.

Bryggernissen lægger i dag navn til en specialjuleøl, der er udviklet i et samarbejde mellem Bryggerimuseet og Renés Vin & Grønttorv.

Scroll to Top