Han Herred Bogen 2023 fik gode ord og toner med på vejen

Arne Kronborg underholdt forsamlingen med festlige viser fra et langt præsteliv
Arne Kronborg underholdt forsamlingen med festlige viser fra et langt præsteliv
Den traditionelle bogfest for bogens bidragydere og Lokalhistorisk Samvirkes faste udvalg blev krydret med munter visesang ved Aggersborg‐Bejstrups tidligere sognepræst

Sport & Kulturcenter Brovst dannede en flot ramme om præsentationen af Han Herred Bogen 2023.  

Her mødtes bogens redaktionsudvalg med årets bidragydere samt medlemmer af Lokalhistorisk  Samvirkes styrelse og forskellige udvalg til en hyggelig sammenkomst. Sparekassen Danmarks Fond  Brovst, som støtter udgivelsen økonomisk, var repræsenteret ved afdelingsdirektør René Weidinger.  

Styrelsesformand Otto Kjær Larsen orienterede om samvirkets aktiviteter, og borgmester Mogens  Christen Gade bragte en hilsen fra Jammerbugt Kommune med vægtlægning på betydningen af at  kende sine rødder.  

Bogens tre redaktører − Bente Kristensen, Peter Eigenbroth og Ejgil Bodilsen − præsenterede 2023‐ udgavens indhold, og bogfesten blev afsluttet med munter visesang ved Arne Kronborg, tidligere  sognepræst i Aggersborg‐Bejstrup, der med mange skæve vinkler gav eksempler på sit lange præsteliv. 

Johan Svaneborg og Niels Kraghede stod musikledsagelsen til fællessangen efter Han Herred  Sangbogen.  

Her på Hanherred.dk og Forlag1.dk kan man læse mere om indholdet i 28. udgave af den populære  lokalhistoriske årbog, som er i flot udstyr og grafisk produceret hos Fjerritslev Tryk.
.

Han Herred Bogen 2023 holdes frem af bogens bidragydere og redaktion. Stående fra venstre: Peter Eigenbroth, Arne Kronborg, Ane Grethe Bentsen, Lis Jensen, Susanne Hjorth Hansen, Martin Eigenbroth, Bente Kristensen, Leif Christensen, Irwin Andersen, Louise Crandal, Lillian Carstensen og Ejgil Bodilsen. Siddende fra venstre: Lars Brøndum, Kirsten Johanne Vase, Marie Rehling Refer, Else K. Andersen og Kirsten Heising

.

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herreds styrelse og faste udvalg. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen, Egon Persson, Niels Kraghede, Else K. Andersen, Henrik Gregersen, Otto Kjær Larsen, Peter Eigenbroth, Jørn Nielsen, Ole L. Nielsen, Maren Nielsen, Jytte Vuust Nielsen, Hanne Rasmussen, Kurt Brandi og Kristian Pedersen. Siddende fra venstre: Herdis Lau. Nielsen, Anne Grethe Kolstrup, Rita Rendow, Bente Kristensen og Lillian Nøhr
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herreds styrelse og faste udvalg. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen, Egon Persson, Niels Kraghede, Else K. Andersen, Henrik Gregersen, Otto Kjær Larsen, Peter Eigenbroth, Jørn Nielsen, Ole L. Nielsen, Maren Nielsen, Jytte Vuust Nielsen, Hanne Rasmussen, Kurt Brandi og Kristian Pedersen. Siddende fra venstre: Herdis Lau. Nielsen, Anne Grethe Kolstrup, Rita Rendow, Bente Kristensen og Lillian Nøhr
Scroll to Top