Klim Sparekasse hædrer lokalhistorisk igangsætter

Årets Hane 2016 blev overrakt ved en sammenkomst i Klim Sparekasse. Fra venstre: Pottemager Rikke Kristensen, sparekassedirektør Henrik Agesen, freelancejournalist Ejgil Bodilsen med Årets Hane og formand Otto Kjær Larsen. Foto: Mattias Bodilsen
Årets Hane 2016 blev overrakt ved en sammenkomst i Klim Sparekasse. Fra venstre: Pottemager Rikke Kristensen, sparekassedirektør Henrik Agesen, freelancejournalist Ejgil Bodilsen med Årets Hane og formand Otto Kjær Larsen. Foto: Mattias Bodilsen

Af Otto Kjær Larsen

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og Klim Sparekasse har for anden gang uddelt Årets Hane som en hædersbevisning til en eller flere personer, der yder en særlig indsats til gavn for »Liv i Lokalhistorien«, der er et fællesprojekt for Han Herreds 24 sogne

Valget faldt i år på Ejgil Bodilsen, Fjerritslev, som ud over at være redaktør for Han Herred Bogen også har været igangsætter af en række projekter og inspirator for de lokalhistoriske sognegrupper gennem den seneste snes år.

Årets Hane 2016, der ligesom sidste år er udført i keramik af pottemager Rikke Kristensen, Thorup Strand, blev afsløret ved præsentationen af Han Herred Bogen 2017 på herregården Bratskov i Brovst og officielt overrakt til Ejgil Bodilsen ved en sammenkomst i Klim Sparekasse.

I sin tale ved overrækkelsen fremhævede formand Otto Kjær Larsen blandt andet, at Ejgil Bodilsen hædres for sin evne til at få alle i det lokalhistoriske arbejde til at føle sig betydningsfulde, og at han i høj grad har æren af, at de lokalhistoriske sognegrupper har fundet deres egne ben.

– Han har lært os at samarbejde på kryds og tværs, og det siger ikke så lidt! Han er den, der har det store overblik i forbindelse med samvirkets arrangementer såsom middelalderfest, udstillinger, stormøder og fællesprojekter.

Direktør Henrik Agesen glæder sig over, at Klim Sparekasse med dette sponsorat kan være med til at påskønne en ekstraordinær indsats for kulturlivet i Han Herred, som er sparekassens naturlige virkeområde.

Sidste år tilfaldt Årets Hane ægteparret Lis og Erling Jensen, Klim, for deres omfattende frivillige arbejde på Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev.

Scroll to Top