Intet kan sidestilles med Han Herred!

Selvportræt, Albert Kongsbak (1877‐1958), olie på lærred (100 x 72). Malet 1937 i atelieret til Kunstnerhjemmet, Gothersgade 143 i København, som var Kongsbak‐familiens faste base fra 1930. Ud over landskabskunst var Albert Kongsbak en værdsat portrætmaler, der forevigede talrige kendte personer på sine lærreder.
Selvportræt, Albert Kongsbak (1877‐1958), olie på lærred (100 x 72). Malet 1937 i atelieret til Kunstnerhjemmet, Gothersgade 143 i København, som var Kongsbak‐familiens faste base fra 1930. Ud over landskabskunst var Albert Kongsbak en værdsat portrætmaler, der forevigede talrige kendte personer på sine lærreder.
»Intet kan sidestilles med Han Herred,« sagde Svinkløvmaleren Albert Kongsbak efter mere end 40 års  kærlighed  til  den egn, der ligeledes med hans egne ord rummer »sande perler i den danske natur, som kan byde et menneske, der elsker natur og farver, alt hvad hjertet kan begære«. Den lidt glemte kunstner portrætteres nu i en ny bog, skrevet med stor indlevelse af barnebarnet Nanna Westergård‐Nielsen

I de seneste år har Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred via projekt »Kunsten i Han Herred« sat sig for at skabe fornyet opmærksomhed om de malere, der fra begyndelsen af 1900‐tallet og frem til 1960’erne færdedes her på egnen – ikke mindst i den store, uberørte natur omkring Svinkløv og Slettestrand – og en række velbesøgte udstillinger i Fjerritslev Kirkecenter har i høj grad medvirket til at styrke interessen.

»Svinkløvmalerne« er blevet betegnelsen for en gruppe af de tidligste kunstnere på egnen, mens »Han Herred‐malerne« omfatter alle de landskabs‐ og portrætmalere, der inden for de nævnte årtier udøvede deres kunst, både øst og vest i »landet mellem hav og fjord«.

Mag.art. Nanna Westergård‐Nielsen (født 1953) er aktuel med et bogværk, som giver et mangefacetteret billede af morfaderen Albert Kongsbak (1877‐1958). Han var opvokset i Sæby, blev udlært bygningsmaler i Købehavn og gik derefter på Kunstakademiet 1895‐1901 som elev af de kendte guldaldermalere. Efter sin afgang fra Akademiet måtte han primært ernære sig selv og sin enlige mor ved forskelligt udsmykningsarbejde i ind‐ og udland, men allerede i 1902 debuterede han på Charlottenborg, som blev hans faste udstillingssted gennem mere end 50 år. I en årrække var han medlem af censurkomité og udstillingskomitéer dér.

Inspireret af blandt andre kunstnerkollegerne Knud Larsen, Johannes Wilhjelm og Viggo Johansen kom den 36‐årige ungkarl Albert Kongsbak til Han Herred i 1913, hvor han og en elev indlogerede sig på pension Grønhøjgaard og fandt deres første motiver i omegnen af Vester Svenstrup. Her mødte han sit livs kærlighed, gårdmandsdatteren Anne Kathrine Bisgaard fra Hjortdal (nuværende Nørthorupvej 17). Parret blev gift i Hjortdal Kirke 27. juli 1915, og Kongsbak blev dermed en del af de kendte Brix‐, Kronborg‐ og Kjelgaard‐slægter i Han Herred. I 1917 fik han og hustruen datteren Else‐Grete, der således er forfatterens mor.

I lighed med mange kunstnerkolleger fra Akademiet søgte Kongsbak inspiration i Italien og Frankrig, og herhjemme kom familien i sommermånederne vidt omkring – lige fra Christiansø til Fanø og fra Sydsjælland til Skagen. Lidt efter lidt løsnedes de indlærte principper fra guldaldermalerne, og Kongsbak blev friere i sin stil som naturalist og impressionist – i brydningen mellem guldalder og modernisme − og gav sine billeder et lyst og let præg.

På grund af hustruens tilknytning til Han Herred − og Kongsbaks store kærlighed til landskaberne her − blev Slettestrand det foretrukne sted til de lange sommerophold uden for København, hvor familien fra 1930 havde fået varig bolig i Kunstnerhjemmet, Gothersgade 143. I Han Herred indlogerede Kongsbak‐ familien sig dels på Bjerregaarden i Svinkløv, dels i »Pukhuset« under Lien. I 1947 overtog de malerkollegaen Martin Konopackis ejendommelige, borglignende hus (i dag Under Lien 4) og satte stråtag på, så huset fik sin nuværende skikkelse.

Efter Albert Kongsbaks død i 1958 beholdt Kathrine huset og drev et lille pensionat. I mange år holdt hun åbent galleri en dag om ugen, hvorfor talrige af hendes mands værker kom til at pryde væggene i mangt et Han Herred‐hjem. »Kunsten i Han Herred« har allerede erhvervet sig en del Kongsbak‐malerier, som i første række vil blive udstillet i Tinghuset i Fjerritslev og forhåbentlig senere i et permanent museum for Svinkløvmalerne.

Afslutningsvis skriver Nanna Westergård‐Nielsen i sit nyudkomne og gennemillustrerede bogværk, hvis grafiske produktion har ligget i hænderne på Fjerritslev Tryk:

»Mit håb er, at nærværende skrift om Albert Kongsbak og hans samtidige kolleger vil bidrage til, at den lokalhistoriske interesse for denne kunstnergeneration vil udvikle sig og blive spredt til hele landet. (…) Jeg vil afslutte bogen med en opfordring til yderligere studier af de glemte kunstnere, fordi de ikke alene bidrager til kunsthistorien med eksempler på de brydninger og stilarter, der forløber mellem guldalderen og den moderne kunst. Dertil kommer, at de naturalistiske malerier også giver et uvurdérligt vidnesbyrd om svundne tiders landskaber, byer og liv i 1900‐tallets Danmark.«

I sig selv medvirker Nanna Westergård‐Nielsens bog i væsentlig grad til at give Svinkløvkunsten både krop og sjæl.

Forfatteren er i øvrigt til stede ved ferniseringen på kunstudstillingen med Han Herred‐malerne Olga Tesch, Ingeborg Thygesen, Anders Peter Simonsen og Wilhelm Fermer i Fjerritslev Kirkecenter, Vestergade 16, fredag 20. august kl. 14, hvor alle er velkomne. Her vil Nanna Westergård‐Nielsen signere bøger og gerne tage en snak med besøgende, der har kendskab til hendes morfars billeder samt hans liv og færden på egnen. Den nye udstilling er åbent daglig kl. 10‐17 til og med søndag 29. august.

Bogen »Albert Kongsbak – en malers liv fra Sæby til København og Hanherred« er på 208 sider, indbundet og med et væld af farveillustrationer. Pris kr. 298. Udgivet august 2021 i samarbejde med Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred (Hanherred.dk). Fås hos boghandlerne i Brovst og Løgstør, EDB Center og 3D Kunst i Fjerritslev eller direkte fra Fjerritslev Tryk via hjemmesiden Forlag1.dk
Bogen »Albert Kongsbak – en malers liv fra Sæby til København og Hanherred« er på 208 sider, indbundet og med et væld af farveillustrationer. Pris kr. 298. Udgivet august 2021 i samarbejde med Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred (Hanherred.dk). Fås hos boghandlerne i Brovst og Løgstør, EDB Center og 3D Kunst i Fjerritslev eller direkte fra Fjerritslev Tryk via hjemmesiden Forlag1.dk
Scroll to Top