Her tager vi hånd om hinanden

Susanne Anisimow. Foto: Mattias Bodilsen
Susanne Anisimow. Foto: Mattias Bodilsen
Hjertestartere er med til at skabe tryghed for borgere og turister i et område langt fra sygehusene, fastslår sygeplejerske Susanne Anisimow fra Hjerteforeningen

– I et tyndt befolket område uden sygehus er det mere vigtigt end andre steder, at vi tager hånd om hinanden. Både om dem, der bor her til daglig, og dem, der kommer her som gæster.

Sådan lyder det energisk fra sygeplejerske Susanne Anisimow, som driver virksomheden Fjerritslev Helse på Aggersundvej 25 i Fjerritslev, og som derudover er stærkt engageret i at opkvalificere lokalbefolkningen inden for førstehjælp via lokalkomitéerne under Dansk Røde Kors og Hjerteforeningen.

Let at bruge hjertestarter

Det med at tage hånd om hinanden skal altså forstås ganske bogstaveligt. Når man står over for en person med hjertestop, gælder det om at vide, hvordan man skal bruge sine hænder til at yde førstehjælp.

Et af redskaberne er de mange hjertestartere, som i løbet af de sidste fem år er blevet sat op på strategisk vigtige steder såsom i idrætshaller og på større arbejdspladser.

– Og hjertestarterne er tilmed superlette at bruge, da en stemme ganske enkelt vejleder dig i, hvad du skal foretage dig, forklarer Susanne.

Vigtigt at kunne handle på stedet

– Men det allervigtigste er, at du bliver i stand til at give hjertemassage lige på stedet uden at skulle løbe efter en hjertestarter, fortsætter hun.

– Flet fingrene, og tryk med strakte arme og hurtige tryk midt på brystkassen. Den gængse opskrift er skiftevis 30 tryk og to gange kunstigt åndedræt via mund-til-mund. Men hvis du ikke kan få dig selv til at blæse ind gennem det andet menneskes mund, skal du bare blive ved at give hjertemassage, så længe du kan, indtil der kommer professionel hjælp via opkald til alarmcentralen.

– Du kan ikke gøre noget forkert. Råb om hjælp, hvis du ikke har nogen ved siden af dig til at assistere eller ringe 112.

Den største udfordring for Susanne og andre instruktører ligger i at få folk til at turde give sig i kast med at yde førstehjælp. Derfor drejer det sig om at få udbredt kendskabet til hjertemassage og hjertestartere og få aflivet den usikkerhed, der eksisterer om brugen deraf, fastslår hun.

Mange lokale aktiviteter

Susanne underviser blandt andet chauffører i førstehjælp på Køreteknisk Anlæg i Løgstør. Derudover er hun optaget af at få folk til at dyrke motion, eksempelvis gennem stavgang, som er oplagt for dem, der ikke kan løbe.

– Stavgang er genialt. Man får pulsen rigtig op, siger Susanne, der på grund af en skade ikke selv er i stand til at løbetræne. Hun mødes så ofte som muligt med en gruppe frivillige til stavgang i Tranum.

Endvidere har Susanne gennem Hjerteforeningens lokalkomité været aktiv i etableringen af de såkaldte »hjertestier« i Bratskov Park og ved Svineklovene vest for Svinkløv Badehotel. Ligeledes er den nye motionsbane bag festpladsen i Slettestrand kategoriseret som hjertesti. En ny og mere barnevogns- og handikapvenlig hjertesti er på tegnebrættet i området omkring Maries Hus i Svinkløv Plantage, oplyser hun.

Hjerteforeningen arrangerer også »hjertecafé« og foredrag, ofte i samarbejde med andre patientforeninger. For to år siden samlede foreningen fuldt hus til en aften i Slettestrand med hjerneforsker Peter Lund Madsen.

Råd og vejledning

Hjerteforeningens og Røde Kors’ lokalafdelinger giver støtte og vejledning til initiativer, der fremmer sundhed eller forebygger og afhjælper skader.

– Alle er velkomne til at henvende sig. Ingen spørgsmål er dumme, og hvis vi ikke selv kan hjælpe, henviser vi gerne til andre, understreger Susanne.

I 2008 var Susanne involveret i et projekt, hvor TrygFonden, Dansk Røde Kors Fjerritslev og ebh-fondens projektafdeling gik sammen om at tilbyde hjertestartere til ni idrætshaller rundt om i Han Herred og Nordthy. Det har resulteret i, at også Han Herred Turistforening samt andre lokale foreninger, virksomheder og institutioner har sponsoreret eller anskaffet sig hjertestartere.

Hjertestarter skal registreres og vedligeholdes

– Det er vigtigt at få hjertestarteren registreret på Hjertestarter.dk, da alarmcentralerne bruger denne hjemmeside, når de skal guide folk hen til, hvor den nærmeste hjertestarter findes. Samtidig skal man som ejer af hjertestarteren sørge for, at den bliver holdt ved lige, så den altid er funktionsdygtig.

Senest har borgerforeningen i Vester Thorup etableret en hjertestarter i et varmeskab ved LokalBrugsen i samarbejde med Falck. De nødvendige godt 40.000 kroner til anskaffelse, opsætning og fremtidig vedligeholdelse er indsamlet blandt byens husstande, og med i pakken giver Falck et syv timers førstehjælpskursus til 15 personer, oplyser Henrik Styrbæk på vegne af initiativtagerne. Senere inviteres alle interesserede til en aften med Susanne Anisimow i forsamlingshuset.

Hjertestarterne har reddet liv

Hjertestarterne i Han Herred har påviseligt reddet liv i de fem år, ordningen har eksisteret, konstaterer Susanne, der gerne vil øge fokus på lokalbefolkningens vilje og evne til at tage ansvar for hinanden. Derfor er hun også lykkelig for, at der lokalt kan foretages indstillinger til henholdsvis Røde Kors-hæderen »Årets Førstehjælper« og Hjerteforeningens »Årets Hjerteredder«.

– I Jammerbugten har vi indstillet to personer til disse priser, beretter Susanne.

– Her i landet overlever kun en ud af 10 hjertestop. Denne procent skal vi have hævet, så vi minimum kommer på niveau med vore nabolande, hvor redningsprocenten er væsentligt højere.

– Man skal heller ikke undervurdere hjertestarternes betydning for både bosætning og turisme. De giver en tryghed, og når man véd, at området er tæt besat med hjertestartere og kompetente førstehjælpere, har både tilflyttere og turister større lyst til at komme hertil.

Artikel fra Magasinet NORD april 2013, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top