Han Herred emmer af opfindsomhed og virkelyst

Snakken gik livligt ved præsentationen af Han Herred Bogen 2014 på Bratskov. Foto: Ejgil Bodilsen
Snakken gik livligt ved præsentationen af Han Herred Bogen 2014 på Bratskov. Foto: Ejgil Bodilsen
19. udgave af Han Herred Bogen blev præsenteret ved en festlig sammenkomst på herregården Bratskov i Brovst

Det blev en aften i spændingsfeltet mellem fortid, nutid og fremtid, da et bredt udsnit af egnens lokalhistoriske ildsjæle mødtes på herregården Bratskov i Brovst til lanceringen af Han Herred Bogen 2014.

Aftenens særligt indbudte gæster var forfatterne til de 15 vidt forskellige artikler, som udgør indholdet af den lokalhistoriske årbog. Hertil kom medlemmer af styrelse og faste udvalg under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

Snakken gik livligt mellem de 65 deltagere, og mange gav udtryk for glæde over den helt specielle atmosfære, der opstår, når folk med fælles kærlighed til en egn og dens befolkning mødes i sådanne historiske omgivelser. Han Herred Sangbogen blev flittigt benyttet under Frank Nielsens og Johan Svaneborgs musikalske ledelse.

Borgmester Mogens Gade udtrykte stor anerkendelse for den lokalhistoriske indsats, der året igennem udfoldes gennem sognegrupper og foreninger og understregede vigtigheden af, at vi som lokalbefolkning har både »rødder og vinger«.

Otto Kjær Larsen, der overtager formandsposten i Lokalhistorisk Samvirke efter 12 år med Jens Damsgaard i spidsen, takkede de mange bidragydere til den nye årgang af Han Herred Bogen og tog behørig afsked med Hanne Davidsen som mangeårig formand for Træf Han Herred-udvalget og Ellen Amtoft Gregersen som guide for Kend din egn-udflugter siden starten i 1997.

Redaktør Ejgil Bodilsen introducerede bogens forfattere med korte smagsprøver på indholdet og fremhævede det gennemgående træk, at Han Herred gennem tiden har fostret mange iværksætter- og opfindertyper, og egnen emmer stadig af virkelyst, hvilket lover godt for fremtiden. Ligeledes lagde han vægt på de gode erindringshistorier, som er fundamentet i årbogen, og opfordrede mange flere til at gå i gang med at skrive.

Efter at spændingen var udløst og bøgerne delt rundt præsenterede Peter Berntsen, tidligere lærer på Klim Friskole, årets kunstner, som er fast indslag i Han Herred Bogen. Valget er i år faldet på maskekunstner Kirsten Gitz-Johansen, som nu står for at skulle flytte fra Fosdalen, hvor hun og ægtefællen gennem årtier har udfoldet deres træskærerkunst. Kirsten Gitz-Johansen, der er kendt som leder af teatertruppen »Dunkelfolket fra Fosdalen« gav også en lille ordløs optræden iført en af sine karakteristiske træmasker.

Indholdet i Han Herred Bogen er en beretning om Lindstrøm som Fjerritslevs ældste specialforretning, historien om industrieventyret Migatronic, Hans Kirks erindringsglimt om oldemor Ane Cathrine Nørgaard på Aggersborggaard, Øsløs Sogns skolevæsen gennem 200 år, barndomserindringer fra Hannæs, ferieliv i Trine Madsens pensionat ved Bulbjerg anno 1920, en Thorup Holme-families svære vilkår med en tuberkuloseramt far, et tilbageblik på fem gode barneår i Kollerup, præsentation af årets kunstner, beretning om to cirkusfamilier med hjemsted i Øster Svenstrup, Brovst Baptistkirke som årets kirke, historien om Jomfru Philipine fra Brovst, barndomserindringer om et nøjsomt liv i Tranum Klit, en dialekthistorie om en cykeltur til Øland og endelig beretningen om den berømte Øland Fajance i 200 år.

Hertil kommer billedkavalkaden »Det gamle album«, årets gang i Han Herred gennem klip fra de lokale aviser samt årsberetninger fra Lokalhistorisk Samvirke og de tilsluttede foreninger, museer og arkiver.

Se flere billeder fra præsentationen af Han Herred Bogen 2014 her

Scroll to Top