Han Herred Bogen – en vigtig del af egnens identitet

Snakken mellem forfattere og øvrige gæster gik livligt hen over bordene. Til venstre ses Inger Øeby Pedersen og Finn Løkkegaard, som har skrevet om henholdsvis årets kirke og årets kunstnerpar. Foto: Ejgil Bodilsen
Snakken mellem forfattere og øvrige gæster gik livligt hen over bordene. Til venstre ses Inger Øeby Pedersen og Finn Løkkegaard, som har skrevet om henholdsvis årets kirke og årets kunstnerpar. Foto: Ejgil Bodilsen
Lokalhistorie handler først og fremmest om mennesker. Det blev på mange måder slået fast, da Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred præsenterede årets udgave af Han Herred Bogen – nummer 18 i rækken – ved en sammenkomst for bidragydere, redaktion og udvalgsmedlemmer på Kulturcenter Bratskov i Brovst

Den festlige aften blev en tydelig manifestation af, at opbakningen til den fælles årbog for Øster og Vester Han Herred er usvækket – men snarere vokset med årene – så Han Herred Bogen i dag betragtes som en vigtig del af egnens identitet.

I sin velkomst slog samvirkets næstformand, Otto Kjær Larsen, fast, at der er så stor interesse for at bidrage til bogen, at der konstant ligger artikler på lager til senere årgange. – Men vi opfordrer til stadighed folk til at fortælle deres historier og sende dem til redaktionen, fastslog han.

Forfatterne til Han Herred Bogen 2013 blev præsenteret af redaktør Ejgil Bodilsen, og historiker Finn Løkkegaard introducerede årets kunstnerpar, malerne Ingeborg Thygesen og Anders Peter Simonsen, som i 1958 slog sig ned i et husmandssted ved Thorup Strand og opbyggede et galleri og en meget anerkendt kunstnerisk virksomhed.

Se en samlet introduktion til årbogens indhold her

Redaktør Bente Kristensen udtalte mindeord om nyligt afdøde Anna Gudrun Ogstrup, der var en særdeles aktiv del af bogens redaktion fra starten i 1996. Desuden satte hun sit betydelige præg på det lokalhistoriske arbejde gennem tilrettelæggelse af Kend din egn-udflugter og opbygningen af Lokalhistorisk Arkiv i Brovst samt Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred.

Ingvard Jakobsen, der ligeledes er redaktør, gav udtryk for sin glæde over, at befolkningen på Hannæs betragtes som en helt naturlig del af fællesskabet i Han Herred på trods af skiftende kommunegrænser.

Også borgmester Mogens Gade tog ordet og roste de mange lokalhistoriske ildsjæle, der er en vigtig del af den fælles kultur i Jammerbugt Kommune.

Snakken mellem forfattere og øvrige gæster gik livligt hen over bordene, og i løbet af aftenen var der også rig anledning til at synge efter Han Herred Sangbogen under ledelse af Frank Nielsen og Johan Svaneborg.

Scroll to Top