FG – den nye campus for ungdomsuddannelser

Fjerritslev Gymnasium. Foto: Mattias Bodilsen
Fjerritslev Gymnasium. Foto: Mattias Bodilsen
Fjerritslev Gymnasium bevarer tryghed og overskuelighed trods kraftigt vokseværk

Det smukt beliggende gymnasium på Skovbrynet i Fjerritslev har bevist sin levedygtighed, efter at det for en halv snes år siden var stærkt truet på sin eksistens på grund af elevmangel.

Det er sket ved en massiv indsats på mange fronter – ikke mindst for at skabe størst mulig synlighed i lokalsamfundet – og senest er anstrengelserne kronet med held i form af hele to nye uddannelser som supplement til det almene gymnasium, nemlig HF og HHX. Sidstnævnte drives i samarbejde med EUC Nordvest i Thisted.

Åbne for nye muligheder

Og der er udsigt til, at der fra sommerferien føjes endnu et blad til viften, idet børne- og familieudvalget har indstillet til kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommunes 10. klassecenter Vest skal have til huse på Fjerritslev Gymnasium, som derved for alvor får karakter af en campus for ungdomsuddannelser.

– Men vi er stadig åbne over for nye kombinationer, der giver os endnu bedre muligheder for at leve op til den nationale målsætning om, at 95 pct. tager en ungdomsuddannelse, og at 60 pct. bliver rustet til at gennemføre en videregående uddannelse, siger rektor Per Beck.

Stadig trygt og overskueligt

Fjerritslev Gymnasium (FG), som i dag er en selvejende institution, er stadig et af de mindste gymnasier i den nordjyske region, og mange elever har gennem tiden valgt FG netop på grund af den tryghed og den overskuelighed, som den mindre skole kan give.

– Disse værdier sætter vi stadig i højsædet, fastslår Per Beck.

– Selv om vi med de nye tiltag med HF og HHX er vokset fra ca. 300 elever til godt 400, gør vi utrolig meget for, at eleverne lærer hinanden at kende på kryds og tværs af uddannelserne. Det vil også komme til at gælde for det kommende 10. klassecenter, lover han.

I forvejen er man via den såkaldte brobygning yderst fortrolig med samspillet mellem folkeskole og gymnasium. Hele undervisningsforløb afvikles sammen med områdets 8.-10.-klasser, skiftevis på gymnasiet og den pågældende folkeskole.

Det betyder, at store elevgrupper følges ad, når de på første skoledag træder ind som nye elever på FG, og selv om de fordeler sig ud på tre forskellige uddannelser, er de stadig i et miljø med mange kendte ansigter.

Endnu et nybyggeri på vej

Fjerritslev Gymnasium er klar til at iværksætte et nybyggeri med otte nye, fleksible klasseværelser, så de ved hjælp af foldevægge også kan udnyttes som storrum til fællestimer. Hertil kommer en højst tiltrængt forøgelse af skolens opholdsareal.

Tilbygningen, der er budgetteret til 25 mio. kr., tænkes opført mod vest, og der ligger i øjeblikket to modeller på skolebestyrelsens bord.

– Vi vil gerne bevare det specielle lysindfald i opholdsområdet, og derfor går et af forslagene ud på at forlænge den eksisterende undervisningsfløj mod vest og samtidig opføre en særskilt auditoriebygning i det sydvestlige hjørne i stedet for at lave én lang, tværgående bygning, der så at sige lukker for udsigten til det grønne areal udenfor.

Udvidelsen forudsætter Undervisningsministeriets godkendelse, før håndværkerne kan sættes i gang.

Sidste sommer gennemførte FG et nybyggeri i to etager mod nordøst for at skaffe plads til HF og HHX samt udvidede og forbedrede faglokaler. Som et lille kuriosum og danmarkshistorisk islæt blev der indmuret en 800 år gammel sten fra Valdemarsmuren ved Danevirke.

Indvielse af nybyggeri på Fjerritslev Gymnasium 17. august 2011. Foto: Anders Krogh
Indvielse af nybyggeri på Fjerritslev Gymnasium 17. august 2011. Foto: Anders Krogh
Status efter indkøring

Når rektor Per Beck gør status efter det første halve år med to nye uddannelser, er det med stor tilfredshed i ansigtsudtrykket:

– Vi har forøget vores elevtal med en tredjedel, uden at det er gået ud over vore nabogymnasier. Tilmed har vi, som man ellers kunne forvente, ikke taget elever fra vores grundydelse, nemlig det almene gymnasium. Tværtimod har flere end normalt valgt STX. Samtidig glæder vi os over, at vi allerede fra første årgang har kunnet leve op til målsætningen om to HF-klasser. Vi havde ellers et ekstra års frist til at opfylde Undervisningsministeriets krav herom.

Der er som forventet enkelte HF’ere over 20 år, og de fungerer ifølge rektor fint sammen med kammeraterne i den traditionelle gymnasiealder.

Fællesskab i højsædet

Per Beck er ligeledes yderst tilfreds med samarbejdet om HHX med EUC Nordvest, som stiller med lærere til de specifikke handelsfag, mens FG’s egne lærere tager sig af de almene fag.

– Ikke mindst er det en fornøjelse at iagttage, at det sociale liv på tværs af uddannelser, klasser og årgange fungerer på bedste vis, akkurat som vi har ønsket det. Et meget synligt bevis på fællesskabet på FG er musicalen, som vi netop har afviklet med et stort engagement fra både elevernes og lærernes side.

Den høje grad af integration mellem eleverne gør det også væsentligt lettere at skifte spor, hvis man i løbet af de første måneder på FG skulle fortryde det oprindelige uddannelsesvalg. Per Beck oplyser, at otte elever har valgt at benytte sig af den mulighed uden at skulle skifte skole.

– Fortrydelsesmuligheden betyder, at der totalt set er mindre frafald fra ungdomsuddannelserne, noterer han sig.

Lokalområdet opkvalificeres

Alt i alt mener Per Beck, at placeringen var rigtig, da pionérerne i 1979 valgte at placere et gymnasium i Fjerritslev, hvor der er langt til de større uddannelsesbyer.

– Fjerritslev Gymnasium har bevist sin berettigelse, nemlig en opkvalificering af et af de tyndest befolkede områder i Nordjylland. Afstandskriteriet er en vigtig faktor, når der skal vælges uddannelse, og vi kan se, at det nye tilbud om HF og HHX især benyttes af unge fra skolens nærområde i Fjerritslev. Efter rektors opfattelse er HF en god basis for unge, der stiler mod en mellemlang videregående uddannelse.

Hvad angår STX har Fjerritslev-Brovst-Løgstør-Ranum traditionelt udgjort skolens optageområde, men der er en klar tendens i retning af, at flere og flere fra Aabybro-Pandrup-området ser FG som en oplagt mulighed. I øjeblikket er der 25 elever fra kommunens østligste del.

Scroll to Top