Advokatfirma med dybe rødder i Han Herred

Det nye makkerpar Hans Peter Storvang og Erik Braad på kontoret i Fjerritslev. »Historien om vores firmanavn er i virkeligheden meget enkel. Vi valgte nemlig først og fremmest navnet STORM, fordi det indeholder den kraft og styrke, som vi gerne vil give vores kunder oplevelsen af, at vi lægger i hver eneste sag.« Foto: Ejgil Bodilsen
Det nye makkerpar Hans Peter Storvang og Erik Braad på kontoret i Fjerritslev. »Historien om vores firmanavn er i virkeligheden meget enkel. Vi valgte nemlig først og fremmest navnet STORM, fordi det indeholder den kraft og styrke, som vi gerne vil give vores kunder oplevelsen af, at vi lægger i hver eneste sag.« Foto: Ejgil Bodilsen
Efter fusionen med STORM Advokatfirma i Aalborg kan det tidligere Advonord i Fjerritslev nu trække på en endnu bredere vifte af kompetencer

1. maj 2015 blev en mærkedag i Fjerritslevs kendte og velrenommerede advokatfirma Advonord, som gennem mange generationer har serviceret private, erhvervsdrivende og foreninger over hele Han Herred.

Advokatkontoret blev fra denne dato en del af STORM Advokatfirma, som er en ung virksomhed med base i Aalborg, stiftet i januar 2013.

Med fusionen fik det nyetablerede advokatfirma med ét slag forlænget sin historie med 87 år, idet Advonord blev grundlagt helt tilbage i 1926 af den navnkundige sagfører Willumsen. I 1954 blev virksomheden overtaget af M.A. Madsen, der senere fik Mogens Nørgaard og Erik Braad som kompagnoner.

De sidste fem år var Erik Braad eneindehaver, senest med tre medarbejdere, heraf en advokatfuldmægtig og to advokatsekretærer.

Ideel mulighed

Efter moden overvejelse begyndte Erik Braad efterhånden at se sig om efter samarbejdsmuligheder, og via personlige relationer til gode kolleger faldt valget på STORM Advokatfirma.

– Det er en stor opgave at drive advokatkontor i dag. Lovgivningen bliver mere og mere kompleks, og der er i stigende grad behov for specialister inden for de juridiske fagområder. Samtidig vokser opgaverne i både antal og omfang, og derfor var det ideelt for mig dels at blive en del af noget større og dels at kunne bevare advokatkontoret her i Fjerritslev, uddyber Erik Braad, som efter eget valg ikke er medejer, men alene ansat i den nye virksomhed.

STORM har i dag 34 medarbejdere – heraf 11 advokater og to fuldmægtige – og Fjerritslev-afdelingen er således en del af denne medarbejderstab.

En ring sluttes

Samtidig blev det en styrke for Fjerritslev-kontoret at få udvidet bemandingen med en af STORM’s partnere, advokat Hans Peter Storvang, der hermed er vendt tilbage til sine rødder.

Hans Peter Storvang er nemlig født og opvokset på en gård mellem Husby og Manstrup og har således et vigtigt førstehåndskendskab til lokalbefolkningen og det geografiske område, som han nu har sit primære virke indenfor.

– Det var egentlig Erik Braad, som i sin tid gav mig lyst til gå i gang med jurastudiet, idet jeg i 1989 var i praktik på kontoret her i Fjerritslev. I mellemtiden har vi adskillige gange stødt på hinanden som kolleger, og jeg har altid sat stor pris på samarbejdet. Så man kan sige, at en ring er sluttet for mit vedkommende, fortæller Hans Peter Storvang.

Bygger på lokal forankring

Advokatkontoret, som for fem år siden indrettede sig på øverste etage i den tidligere ebh bank-bygning efter nedrivning af det oprindelige domicil i Østergade 21, fortsætter med at være en allround-virksomhed i nær kontakt med den trofaste klientkreds, der opbygget gennem årtier.

– Det er kendte ansigter, du møder, når du henvender dig til os, og som altid kan du komme ind og få et godt råd og en vurdering ganske gratis, før vi eventuelt aftaler at oprette en sag, understreger Erik Braad.

For hans eget vedkommende vil det uændret være erhvervsrådgivning i bred forstand, der fylder mest i kalenderen, ligesom projektudvikling og sager om fast ejendom hører til hans primære aktiviteter.

Samtidig fylder retssager – såvel civile som straffesager – godt op for Erik Braad, der har møderet for landsret.

– En af de ting, som jeg sætter stor pris på i fusionen med STORM, er at jeg nu kan trække på kolleger, der eksempelvis er specialister på personskadeforsikring, som ofte kan være en opfølgningssag efter en retssag.

Fem fagområder

Aktiviteterne hos STORM Advokatfirma fordeler sig på fem hovedområder: 1. Virksomhedsrådgivning, 2. fast ejendom, 3. landbrug, 4. familieret og 5. personskadeerstatning. Hertil kommer strafferet, hvor Erik Braad er firmaets eneste forsvarsadvokat.

Hans Peter Storvang er fagchef inden for virksomhedsrådgivning. Han fører mange civile retssager og har møderet for højesteret, mens Lene Braad, der er advokatfuldmægtig med faste træffedage i Fjerritslev, primært tager sig af familie- og arveret samt assisterer i erhvervssager.

– Vi lægger vægt på, at du som klient skal opleve en stor tryghed hos os. I videst mulige omfang følger den samme advokat din sag til dørs, og ellers henviser vi til specialister uden for vores eget regi. Tilsvarende er det en tryghedsfaktor, at alle vore advokater og øvrige ansatte gennemgår løbende efteruddannelse for at kunne være ajour med de omfattende love og regler.

Hotline for trængte landmænd

Netop nu er der stort fokus på det kriseramte landbrug hos STORM, og her er man gået meget konkret til værks ved oprette en telefonisk hotline for trængte landmænd. Det sker i samarbejde med Landsforeningen for Danske Mælkeproducenter og Danske Svineproducenter.

– Vi opfordrer landmændene til at søge rådgivning og selv tage styringen, før man gældsætter sig yderligere og til sidst bliver tvunget ud af erhvervet. Måske er vores råd at stoppe, mens det er tid, men der kan også vise sig at være alternative løsninger, påpeger Hans Peter Storvang og Erik Braad.

Personligt engagement

Erik Braad har personligt engageret sig stærkt i det lokale kystfiskeri, som også har store udfordringer i kampen for at få penge ud af anstrengelserne. Det gælder ikke mindst at finde nye afsætningskanaler for den skånsomt fangede fisk, der bringes i land hver eftermiddag på Thorup Strand.

– Fiskernes overlevelsesmuligheder ligger mig meget på sinde, og derfor glæder det mig, at der både er etableret detailsalg af dagfrisk fisk fra det nye pakhus i Thorup Strand og fra kutteren i Nyhavn, ligesom der er gang i et lovende samarbejde med Coop-kæden om salg af de lokale produkter.

Erik Braad har gennem årene være dirigent på utallige generalforsamlinger i virksomheder og foreninger, hvilket i høj grad har været befordrende for hans engagement i lokalsamfundet.

BLÅ BOG

Erik Braad
Født 1954 i Randers
Cand.jur. fra Aarhus Universitet
Ansat hos M.A. Madsen & Mogens Nørgaard, Fjerritslev, 1978
Medindehaver fra 31. december 1982
Eneindehaver fra 2010

Hans Peter Storvang
Født 1974 i Husby, Fjerritslev
Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2000
Ansat hos Jon Johnsen, Thisted, 2000-06
Funch & Nielsen, Thisted, 2007
Dahl (nu Vingaardshus), Aalborg 2007-14
Fra 1. oktober 2014 partner hos STORM Advokatfirma, Aalborg
Orlov i første kvartal af 2015 som konstitueret landsdommer i Viborg

Artikel fra Magasinet NORD september 2015, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top