Vi satser på et Han Herred i udvikling

Selv som formand for Udvikling Han Herred kan det til tider være svært at være optimist, som når der totalt uventet kommer en melding om nedlæggelse af Ticans afdeling med 160 arbejdspladser i Fjerritslev. – Men det viser blot endnu tydeligere, hvor vigtigt det er at samle alle gode kræfter om at afsøge samtlige muligheder for at skabe nye og alternative former for beskæftigelse i Han Herred, fastslår Peter Eigenbroth. Foto: Mattias Bodilsen
Selv som formand for Udvikling Han Herred kan det til tider være svært at være optimist, som når der totalt uventet kommer en melding om nedlæggelse af Ticans afdeling med 160 arbejdspladser i Fjerritslev. – Men det viser blot endnu tydeligere, hvor vigtigt det er at samle alle gode kræfter om at afsøge samtlige muligheder for at skabe nye og alternative former for beskæftigelse i Han Herred, fastslår Peter Eigenbroth. Foto: Mattias Bodilsen
Med to år på bagen har foreningen Udvikling Han Herred fundet sine ben som medspiller for den erhvervsmæssige og kulturelle udvikling i den vestlige del af Jammerbugt Kommune og nærmeste naboområder

Hvis man som borger i Brovst- og Fjerritslev-området ikke før var bekendt med foreningen Udvikling Han Herred, så blev foreningens eksistens tydelig for de fleste i forbindelse med den netop overståede Europatour-golfturnering »Made in Denmark« i Gatten samt DM i mountainbike i Slettestrand.

Udvikling Han Herred havde nemlig taget initiativ til, at de forretningsdrivende i begge handelsbyer blev klædt i rødt og hvidt med påtrykket »Han Herred i udvikling« for at byde de mange gæster, der valgte at overnatte nordenfjords, velkommen til landet mellem hav og fjord. Og i Fjerritslev bakkede handelsstandsforeningen initiativet op med flagallé i byens gader hver dag, mens golfturneringen og danmarksmesterskabet stod på.

Bryggeriets lastbil som blikfang

I teltbyen, der var etableret på Himmerland Golf & Spa Resort som led i »Made in Denmark«, var Udvikling Han Herred også på pletten, idet man sammen med de lokale turistforeninger og Vækst Jammerbugt havde etableret en udstillingsstand, hvor der var fokus på Han Herreds naturmæssige herligheder, frisk fisk fra Thorup Strand samt øl- og snapsefremstilling i fortid og nutid.

Som blikfang havde Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum udlånt såvel øltønder som den blå lastbil, der i gamle dage fragtede øl og sodavand ud til kunderne.

Peter Eigenbroth, der er formand for Udvikling Han Herred, er yderst tilfreds med den berettigede opmærksomhed, som den lidt utraditionelle stand i teltbyen skabte. Han vurderer, at op mod 2.500 kiggede indenfor og i bogstavelig forstand fik smagsprøver på Han Herred i de fem dage, som arrangementet i Gatten varede.

I øvrigt var Udvikling Han Herred også repræsenteret med stand på Dansk Golfshow 2014 i forbindelse med messen Ferie for Alle i Herning.

Kvalitetsfisk fra Jammerbugten

Tilsvarende var Udvikling Han Herred i aktion 18. juni i København, da Thorupstrand Kystfiskerlaug i samarbejde med Verdensnaturfonden (WWF), Jammerbugt Kommune, Københavns Fødevarefællesskab og Merkur Andelskasse lavede et opsigtsvækkende fremstød for dagfrisk kvalitetsfisk fra Jammerbugten under overskriften »Fri Fisk«.

Det skete med udgangspunkt i kutteren »HM800 Jammerbugt«, som ligger fortøjet ved Havnegade nær Nyhavn som en flydende fiskebutik, der flere gange ugentligt får friske forsyninger fra Thorup Strand.

Eftermiddagen igennem var der gratis uddeling af et helt tons friske rødspætter rundt om i hovedstaden, ligesom den kendte Svinkløv-kok Kenneth Hansen grillede rødspætter til publikum, og arrangementet fik behørig omtale på såvel landsdækkende tv som i store og små aviser.

Fremstødet med uddeling af 1.000 kg »fri fisk« til københavnerne blev gentaget 29. august, dog uden Udvikling Han Herreds medvirken.

Han Herred som turistdestination

– Alt dette skal være med at gøre Han Herred kendt og bidrage til at skabe ny udvikling og vækst, ikke mindst inden for overnatning, fødevareproduktion og uddannelse, påpeger Peter Eigenbroth.

– Han Herred som begreb og geografisk område har stærke rødder tilbage til den tidlige middelalder, og i det langstrakte område mellem Ryå og Feggesund, med Brovst og Fjerritslev som hovedbyer, har vi en fælles kultur, som heldigvis ikke viskes ud af skiftende administrative grænser, fastslår han.

– Med Udvikling Han Herred vil vi gerne styrke de fælles bånd mellem de tidligere Brovst og Fjerritslev kommuner. Billedligt og mentalt handler det om at vælte Tingskoven, som på alt for mange områder har udgjort et unaturligt skel mellem de to byer. Tilsvarende ønsker vi at fastholde og udbygge de stærke relationer til naboområderne Aggersund og Hannæs, som begge er en del af Han Herred set i historisk perspektiv.

– I relation til den kommunale udviklingsindsats, der kanaliseres gennem Vækst Jammerbugt, vil vi arbejde på at styrke de gode tanker og initiativer, der ligger bag etableringen af Destination Slettestrand/Svinkløv og en kommende Destination Limfjorden. For os vil det være helt naturligt at sammenflette de to destinationer under navnet Destination Han Herred, da det vil indebære en samlet markedsføring af hele det vestlige område fra fjord til hav.

Bosætning og arbejdspladser

– Vi skal først og fremmest have fokus på egnens erhvervsmæssige udvikling, og Udvikling Han Herred vil gerne være medspiller på større projekter, der kan resultere i nye, varige arbejdspladser, øget bosætning og flere overnattende gæster året rundt, understreger Peter Eigenbroth.

– Han Herred har et stort potentiale i naturen, både erhvervs- og turistmæssigt, og det skal vi udnytte langt bedre. Vi vil gerne bidrage til udvikling af nye nicher inden for fødevareproduktion, der gør brug af naturens gode råvarer. Blandt andet skal vi blive langt bedre til at synliggøre, at vi har verdens bedste fisk lige ved hånden, gerne i form af permanente eller sæsonåbne fiskebutikker og fiskerestauranter.

– Ligeledes vil vi gerne bakke op om de bestræbelser, som ikke mindst Fjerritslev Gymnasium gør sig med hensyn til en højnelse af uddannelsesniveauet i Han Herred, både blandt de helt unge og blandt ufaglærte og lavtuddannede voksne.

Kulturen som medspiller

Formanden er sig bevidst, at også kulturlivet spiller en væsentlig rolle, for at Han Herred skal have en fremtid som bosætnings- og handelsområde for mennesker i alle aldre.

– Uden erhverv har vi ikke noget at leve af, og uden kultur vil ingen bo her! som han siger.

I samme åndedrag påskønner Peter Eigenbroth de mange initiativer, som bliver gennemført i de enkelte lokalsamfund.

– I Udvikling Han Herred ser vi det imidlertid ikke som vores opgave at skaffe penge til enhver slags foreningsmæssige og kulturelle aktiviteter. Det er primært de lokale ildsjæles egen opgave. Men hvis ildsjælene går sammen om større kulturelle projekter, som kan være med til at skabe tiltræknings- og sammenhængskraft i hele vores område, kan vi også gå ind som medspiller dér.

Tidligere erhvervschef som konsulent

Alle disse initiativer kræver tilførsel af økonomi, både offentlige og private midler. Medlemskontingentet til Udvikling Han Herred alene rækker ikke til de virkelig store tiltag, fastslår Peter Eigenbroth.

Derfor udtrykker han stor glæde over, at det er lykkedes foreningen at indgå et samarbejde med Brovst Kommunes daværende erhvervs- og turistchef, Knud Christensen, som nu er blevet tilknyttet Udvikling Han Herred på konsulentbasis.

– Knud Christensen har en stor og bred erfaring og et omfattende netværk, som allerede er kommet os til gode i de tiltag, som vi har gennemført i den forgangne sommer med Jammerbugt Kommunes eventpulje som den væsentligste indtægtskilde.

Vigtigt med opbakning i øst og vest

Udvikling Han Herred blev stiftet ved en såkaldt »Innovation Camp« på Fjerritslev Gymnasium 29. september 2012. Efter et prøveår, hvor foreningen skulle finde sine egne ben med hensyn til opgaver og økonomisk formåen, blev der på en velbesøgt generalforsamling i efteråret 2013 udtrykt stor opbakning til at fortsætte den livsvigtige udviklingsindsats.

– Det er vigtigt med en talstærk medlemsskare blandt virksomheder og privatpersoner, fordelt på både øst og vest i Han Herred, hvis vi skal være med til at præge en positiv udvikling af vores egn.

– Ved dette års generalforsamling sidst i september vil vi evaluere på sommerens begivenheder, og derefter skal efteråret bruges på at definere en vision og en strategi for foreningens videre arbejde, lyder det afslutningsvis fra formanden.

FAKTA

Foreningen Udvikling Han Herred
Stiftet 29. september 2012

Bestyrelse
Peter Eigenbroth, Fjerritslev (formand)
Henrik Jensen, Fjerritslev
Niels Chr. Christensen, Kettrup
Ole Stavad, Brovst
Otto Kjær Larsen, Ullerup
Per Lorenzen, Tranum
Ulla Flintholm, Fjerritslev

udvikling@hanherred.dk
www.hanherred.dk/udvikling

Artikel fra Magasinet NORD september 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top