Udstilling gav nye vinkler på besættelsestiden

Der snakkes og udveksles historier i arrestforvarerens dagligstue under udstillingen »Besættelsestidens Han Herred« 9.-13. april 2015. Foto: Mattias Bodilsen
Der snakkes og udveksles historier i arrestforvarerens dagligstue under udstillingen »Besættelsestidens Han Herred« 9.-13. april 2015. Foto: Mattias Bodilsen
Den velbesøgte herredsudstilling i Tinghuset blev en flot kulmination på projekt »Besættelsestidens Han Herred«

Med omkring 1.200 besøgende i Tinghuset i løbet af fem dage tøver arrangørerne bag herredsudstillingen »Besættelsestidens Han Herred« ikke med at betegne arrangementet som en gedigen succes.

– Vi er utroligt glade og taknemlige for den opbakning og interesse, som udstillingen fik, både blandt yngre og ældre. Naturligvis vakte billeder og effekter først og fremmest genkendelse og snak hos den ældre generation, men det var en fornøjelse at se, hvordan børn i følge med forældre eller bedsteforældre også var nysgerrige efter at få noget at vide om besættelsestiden, lyder det fra Ejgil Bodilsen, der har været koordinator for de omkring 50 frivillige bag udstillingen.

Hele 12 skoleklasser kom på besøg sammen med deres lærere, og en enkelt af disse, 8. k fra Fjerritslev Skole, havde tilmed lavet projektarbejde om emnet og afleveret en række flotte stile, som blev behørigt præmieret af Lokalhistorisk Samvirke.

Åbningen fandt sted på 75-års dagen for Danmarks besættelse, og forinden var der en kort mindehøjtidelighed ved de engelske flyvergrave på Fjerritslev Kirkegård for at ære de allierede soldaters indsats for den frihed, vi nyder godt af i dag.

Borgmester Mogens Gade foretog såvel kransenedlæggelse som den officielle åbning af udstillingen og roste det store engagement, som de lokalhistoriske ildsjæle lægger for dagen overalt i Han Herred.

Indenfor i Tinghuset var der trængsel i alle åbningstimer fra torsdag til mandag, og adskillige vendte tilbage for at studere videre i de mange informationer, som vægplancher, tv-skærme og de fremlagte billedmapper kunne byde på. I arrestforvarerens dagligstue blev der serveret kaffe, og snakken gik livligt.

Ikke mindst var der stor interesse om de to celler i arrestfløjen, hvor der blev vist tidstypiske effekter fra besættelsestidens hverdagsliv, hvor man blandt andet kunne se tøj af faldskærmsstof, en maskine til fremstilling af kartoffelmel og eksempler på erstatningsvarer.

Hver dag var der foredrag, som samlede en fyldt retssal, og dagsprogrammet blev rundet af med fællessang med besættelsestidens »alsang« som forbillede.

En række lokale sponsorer, herunder Jammerbugt Kommune, muliggjorde projektet, som tog sin begyndelse ved et filmarrangement i Fjerritslev Kino i marts 2012.

– Udstillingen var i høj grad en manifestation af det stærke folkelige fællesskab, der er om lokalhistorien i Han Herred, og jeg er overbevist om, at det vil brede sig som ringe i vandet og få betydning i mange andre foreningsmæssige sammenhænge, konkluderer Otto Kjær Larsen, der er formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og endvidere har stået i spidsen for styregruppen bag projekt »Besættelsestiden Han Herred«.

Han opfordrer alle, der ligger inde med billeder og oplysninger om besættelsestiden, til fortsat at kontakte de lokalhistoriske arkiver, så der løbende kan bringes nye historier her på Hanherred.dk eller i Han Herred Bogen.

Se billeder fra udstillingen i Tinghuset her

Scroll to Top