Linda på Henrik Sø

Brovst havde en modstandsgruppe under krigen. Den blev dannet i sommeren1943. Desuden var der en lokalkomite under Frihedsrådet der bestod af repræsentanter for Dansk Samling, Frit Danmark og kommunistpartiet DKP.

Modstandsbevægelsen i Brovst bestod af tre grupper hvor alle lag af samfundet var repræsenteret. Det var ikke sabotage grupper, men grupper der skulle udfylde det vakuum man kunne forestille sig ville opstå i forbindelse med krigens afslutning.

Grupperne blev først ordentligt udstyret med våben og sprængstoffer relativt sent i krigen nemlig i april 1945. Henrik Sø i Tingskoven var modtageplads. Det var ikke længere en sø men en stor flad lyngbevokset lysning i skoven. Den fik kodenavnet ”Linda”. Her fik man nedkastet våben og sprængstoffer med faldskærme fra en engelsk flyvemaskine.

Der er afbilledet en blandet gruppe civilister som repræsentanter for modstandsgruppen.

Scroll to Top