Udskiftningen. Oplysningstiden kommer til Brovst

De store landboreformer med forordningen om udskiftningen fra 1781 kommer først til Brovst 1789, Brovst var den første by i Hanherred hvor de store omvæltninger kommer til at foregå. Da Reformerne inden for landbruget er et produkt af oplysningstidens interesse for udviklingen af samfundet og skriverier herom fra 1700tallets midte.

En majoritet af fæstebønderne er uvillige til at lade sig udskifte.

Stiftamtmanden fra Aalborg møder op i Brovst og bestemmer at de uvillige skal betale en mulkt. Desuden rekvireres en deling soldater til at inddrive bøderne. Situationen tilspidses da vrede bønderkarle møder op ved delingen for at kræve deres penge tilbage. Det kommer dog ikke til håndgribeligheder og efter otte dage bøjer de uvillige af.

Udskiftningerne og de der til knyttede reformer er en revolution på linie med globaliseringen og forudsætning for udviklingen af det moderne samfund.

Scroll to Top