Sport, leg og bevægelse i Han Herred

En ny publikation sætter fokus på Han Herreds mange muligheder for sport, leg og bevægelse i det fri hele året rundt

For fire år siden udgav daværende Han Herred Turistforening et hæfte med titlen »Han Herred – den skønneste plet i kongeriget«.

En smuk publikation på 48 sider i flot grafisk udførelse og med et væld af billeder, som viser det allerbedste, man kan opleve i den vestlige del af Jammerbugt Kommune, hvad enten man er historisk eller kunstnerisk interesseret, eller man blot nyder at færdes rundt i den store og afvekslende natur.

Hertil knytter sig tekst, der stykke for stykke fortæller om de enkelte lokalområder i det langstrakte herred – fra Bulbjerg i vest via Slettestrand til Tranum i øst, herfra over Brovst til Øland og tilbage langs fjorden til Aggersund og Vejlerne. Det bakkede landskab midt i Han Herred – omkring Tingskoven og Fjerritslev – er naturligvis også med.

Undertitlen »den skønneste plet i kongeriget« henviser til kong Frederik VI’s besøg ved Grønnestrand 21. juni 1824, hvor han blev særdeles begejstret over skønheden ved det storslåede og øde landskab. I øvrigt har Jammerbugt Kommune netop navngivet vejen, der forbinder Grønnestrand med Kollerup Strand, Frederik VI’s Vej, og der er ligeledes udarbejdet en ny historieformidling ved Kongestenen, der er rejst som mindesten for kongens besøg. En officiel indvielse heraf finder sted om eftermiddagen 21. juni i år.

»Han Herred – den skønneste plet i kongeriget« er blevet yderst populært og er allerede udkommet i sit 3. oplag.

»Han Herred – Sport, leg og bevægelse i det fri«

Efter denne succes fik turistforeningen mod på at lave et supplement i form af et nyt hæfte i tilsvarende flot udstyr. Denne gang skulle temaet ikke primært være historie- og kulturformidling, men derimod at sætte fokus på sport, leg og bevægelse i det fri – og vel at mærke fysiske naturoplevelser hele året rundt.

Ligesom ved det første hæfte blev det redaktionelle lagt i hænderne på kommunikationsvirksomheden Bodilsen tekst & foto i Fjerritslev, og der blev valgt en opbygning af indholdet med samme geografiske inddeling som i forgængeren. Det vil sige, at man begynder ved Bulbjerg og bevæger sig langs Jammerbugten for derefter at krydse over til Limfjorden og ende ved Vejlerne. Endvidere er området midt i Han Herred beskrevet for sig.

Det blev til ikke færre end 64 sider fordelt på fire hovedafsnit.

Hæftets 1. del beskriver alle de gratis glæder ved at færdes i Han Herreds fantastiske natur. I hvert lokalområde er der indledningsvis en kort beskrivelse af stedet & udsigten, hvorefter publikum afsnit for afsnit henvises til leg, motion & motorik, vandring, cykling, mountainbike, ridning, badning & vandsport samt lystsejlads & fiskeri. Endvidere er der to faste afsnit med »Slip hunden løs« og »Spis & overnat i det fri«.

For at lette overblikket og gøre det let at finde frem til de pågældende aktivitetsmuligheder er der i teksten indsat numre, der henviser til de oversigtskort, som forbinder de enkelte geografiske områder hele hæftet igennem.

Hæftets 2. del består af en generel beskrivelse af gennemgående ruter som Nordøstien, Hærvejen, Vestkystruten, Limfjordsruten og Hanherredruten samt Tankesteder i Jammerbugt Kommune.

Hertil kommer en 3. del med regler for færdsel og ophold i naturen – herunder hvad man må samle, og hvor man må overnatte i det fri – samt en 4. del som et serviceafsnit, der henviser til stribevis af betalte attraktioner ude og inde, lige fra badminton til windsurfing.

Ud over Mattias Bodilsens egne fotografier er der i det nye hæfte benyttet en række Instagram-billeder, som naturglade gæster i Han Herred velvilligt har stillet til rådighed.

Hæftet »Han Herred – Sport, leg og bevægelse i det fri« kan ligesom forgængeren købes via turistinformationer, hoteller, pengeinstitutter m.v. Henholdsvis FJ Press og Fjerritslev Tryk har stået for layout og trykning.

Det skal afslutningsvis tilføjes, at udgiveren – Han Herred Turistforening – netop er blevet nedlagt til fordel for en ny forening med navnet Udvikling Han Herred. Udgivelsen er støttet af Friluftsrådet, Jammerbugt Kommune, Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, Jutlander Banks Gavefond, Sparekassen Thy og Klim Sparekasse.

Scroll to Top