Indre Mission i Nordjylland går nye veje

Velkomstfest for Ruth Tidemand Nielsen. Foto: Preben Hansen
Velkomstfest for Ruth Tidemand Nielsen. Foto: Preben Hansen
Den 153-årige folkekirkelige bevægelse etablerer ny regionsstruktur

Indre Mission er på landsplan udfordret af faldende indtægter og lukning af missionshuse. Over de seneste seks år er der årligt blevet 15 mio. kroner mindre til aflønning af missionærer og andre medarbejdere, hvilket har medført en betydelig reduktion i medarbejderstaben, dels ved afskedigelser og dels ved naturlig afgang.

Hvor der tidligere var lønnede IM-medarbejdere jævnt fordelt over hele Nordjylland, er der nu ni ansatte til at varetage kontakten til de lokale IM-fællesskaber for børn, unge og voksne.

Endvidere er en række missionshuse blevet solgt, enten fordi det lokale IM-samfund har valgt at benytte sig af menighedslokaler eller lignende, eller fordi samfundet slet og ret har standset sine aktiviteter.

Disse forhold har udfordret den 153-årige folkekirkelige bevægelse til at tænke i nye strukturer og en bedre udnyttelse af ressourcerne, både de økonomiske og de menneskelige. Efter flere års forarbejde er den hidtidige kredsstruktur nu blevet afløst af større regionale fællesskaber, svarende til landets fem officielle regioner.

Som leder af den nyoprettede Region Nord har Indre Mission pr. 1. januar 2014 ansat 55-årige Ruth Tidemand Nielsen, Lørslev ved Hjørring, der hidtil har været den ene del af lederparret på KFUM’s Soldatermissions orlogshjem i Frederikshavn. Ægtefællen Poul Nielsen fortsætter alene i jobbet dér.

Missionshuset Bethesda i Aalborg lægger hus til regionskontoret, der er tænkt som et ressourcecenter for ledere og medarbejdere ud over at være hjemsted for regionslederens administration. IM’s hovedsæde i Fredericia varetager fortsat en række overordnede opgaver.

Ruth Tidemand Nielsen blev officielt budt velkommen i sit nye job ved et stormøde i Bethesda, hvor op mod 170 frivillige ledere og lønnede medarbejdere fra hele Nordjylland var mødt op. Hovedbestyrelsesmedlem, sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring, og Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding, deltog i mødet, og i sit indlæg fastslog generalsekretæren, at IM ikke er en virksomhed, men et åndeligt fællesskab.

Thomas Bjerg Mikkelsen understregede, at den nye regionsstruktur ikke præsenterer færdige løsninger, men skal åbne mulighed for at gå nye veje. Formålet er at frigøre ressourcer, at skabe en bedre koordinering mellem lønnede og frivillige medarbejdere i Indre Mission og i sidste ende at opnå en økonomi i balance.

Den nye struktur giver mulighed for regionale projektansættelser af tre års varighed frem for de traditionelle »livtidsstillinger«. Konkret arbejdes der lige nu med lokal aflønning af tre medarbejdere, der skal være til hjælp i det udadrettede arbejde i Vendsyssel, Thy og på Mors samt på Hjallerup Bibelcamping.

Der vil i fremtiden blive større fokus på det lokale arbejde, som er basis for Indre Missions virksomhed. Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen skal så at sige være spillende træner for teamet af IM-ansatte og de mange frivillige ud over Nordjylland, og Thomas Bjerg Mikkelsen sammenlignede den nye måde at samarbejde på med et »stjerneløb«, hvor man får udstukket en opgave, løser den og vender tilbage for at få endnu en opgave.

Blandt de nye tiltag, som forventes udviklet i den nye struktur i et samspil mellem frivillige og det lønnede team, er tværkulturelt arbejde, Kristendomskursus.dk, familierettede aktiviteter med betegnelsen »Messy Church« og børnekor under navnet »Gospel Kids«.

Samtidig lægges der op til, at de enkelte IM-samfund i højere grad arbejder sammen på tværs og måske etablerer fælles ledelse og programplanlægning, især hvor der er tale om små enheder. Lige nu er hovedbestyrelsens forslag herom til høring ude blandt de lokale bestyrelser og menige IM-folk.

Scroll to Top