Historien om Han Herred Bogen – nu i 20. udgave

Ved udgivelsen af Han Herred Bogens førsteudgave (1996) på herregården Bratskov torsdag 23. november 1995. Fra venstre: Jens Damsgaard (Fjerritslev Avis, initiativtager), Gunnar Nielsen (Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred, initiativtager), Johan Svaneborg (borgmester Fjerritslev), Poul Meisner (redaktør), Emanuel Hansen (kulturudvalgsformand Fjerritslev), Henning Mysager (borgmester Brovst) og Tage Møller (Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred).
Ved udgivelsen af Han Herred Bogens førsteudgave (1996) på herregården Bratskov torsdag 23. november 1995. Fra venstre: Jens Damsgaard (Fjerritslev Avis, initiativtager), Gunnar Nielsen (Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred, initiativtager), Johan Svaneborg (borgmester Fjerritslev), Poul Meisner (redaktør), Emanuel Hansen (kulturudvalgsformand Fjerritslev), Henning Mysager (borgmester Brovst) og Tage Møller (Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred).
Et af de sikre tegn på et nyt årsskifte er Han Herred Bogen, som kort før jul udkom i sin 20. udgave

Han Herred Bogen 2015 er igen fyldt med gode historier fra det langstrakte herred, landet mellem hav og fjord, der rækker fra Øland i øst til Vesløs i vest med handelsbyerne Brovst og Fjerritslev som naturlige omdrejningspunkter.

Den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred, som er bogens undertitel, blev til på initiativ af Gunnar Nielsen, Nørre Bratbjerg, og Jens Damsgaard, Fjerritslev Avis. De to samlede et par håndfulde ildsjæle og dannede Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred ved et møde på Bratskov i Brovst 24. november 1994 med det formål at samle områdets lokalhistoriske aktivitet under en fælles »paraply« og ikke mindst at være bagland for en ny lokalhistorisk årbog.

Der blev nedsat en redaktion med Poul Meisner, Telling, i spidsen, og i november 1995 var man klar til premieren på nyskabelsen, som blev benævnt Han Herred Bogen 1996, da man jo helst ville være på forkant med det nye år! Fjerritslev Avis var dengang forlag og økonomisk sikkerhedsnet.

Første årgang var på 112 sider, og der sporedes en vis betænkelighed ved, om man nu havde fået skabt for store forventninger til, at det virkelig skulle kunne lykkes at præstere et sådant »værk« år efter år. Men alle bekymringer blev gjort til skamme. Bogen voksede i omfang år for år, og redaktør Meisner kunne ved bogpræsentationen på Bratskov hver gang konstatere, at samvirket havde barslet med »endnu et velskabt barn«! I dag er 240 sider blevet det normale omfang, og bogen fremtræder altid letlæselig og i smukt udstyr.

Meisner fik hurtigt Ingvard Jakobsen, Øsløs, som medredaktør, og siden blev den daglige redaktion udvidet med Ejgil Bodilsen, Fjerritslev. Efter Poul Meisners død kort før jul i 2006 trådte Bente Kristensen, Øland, i hans sted. De tre redaktører har tilknyttet et redaktionsudvalg, som på årlige møder er med til at inspirere, give tilbagemeldinger og komme med konkrete forslag til nye artikler.

Han Herred Bogen udkom oprindelig i 1.500 eksemplarer – der måtte endda trykkes 300 ekstra det første år – og da nyhedens interesse havde lagt sig, fandt årbogen et stabilt oplag på 1.200, hvilket stadig er gældende. En vigtig basis for udgivelsen er de faste abonnenter, som tegner sig for en tredjedel af oplaget.

Det blev hurtigt klart, at indholdsmæssigt skulle hovedvægten ligge på »den gode historie« – erindringer og personskildringer – men samtidig er der plads til lokalhistorisk forskning, som sætter mennesker, begivenheder og steder ind i en større sammenhæng.

De lokalhistoriske sognegrupper i netværket »Liv i Lokalhistorien – 24 sogne i Han Herred skriver fælles historie«, som samvirket lancerede ved årtusindskiftet, har gennem årene været flittige leverandører af artikler, ligesom de lokalhistoriske arkiver i øst og vest bidrager med værdifuldt billedmateriale. Hertil kommer enkeltpersoner fra nær og fjern, der glæder læserne med stadig nye vinkler på livet i Han Herred årtier tilbage – undertiden også helt op til vor egen tid.

Hver årgang består typisk af 16-18 artikler, hvor vi kommer rundt i alle hjørner og ligeledes bevæger os vidt omkring i tid og emnevalg, herunder en præsentation af »årets kirke« og »årets kunstner«. Hertil føjer sig de faste rubrikker i form af billedkavalkaden Det Gamle Album, årets gang i Han Herred med klip fra de lokale aviser og årsberetninger fra samvirkestyrelsen og dens forskellige udvalg samt de lokalhistoriske foreninger, arkiver og museer.

Han Herred Bogen udgives i dag i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel, og Fjerritslev Tryk har gennem alle årene stået for den grafiske produktion, som høster megen ros både hos læserne og anmelderne.

Bogen forhandles af Sparekassen Vendsyssels lokalafdelinger i Brovst og Fjerritslev samt en række andre salgssteder, som fremgår af Han Herred Bogens hjemmeside, hvor man også kan bestille fast abonnement og læse mere om indholdet af de enkelte årgange.

Scroll to Top