FG – et gymnasium i udvikling

Per Beck, rektor på Fjerritslev Gymnasium. Foto: Mattias Bodilsen
Per Beck, rektor på Fjerritslev Gymnasium. Foto: Mattias Bodilsen
Fjerritslev Gymnasium er solidt placeret som Jammerbugt Kommunes gymnasium. Men vi skeler ikke til kommunegrænser og har altid haft Løgstør/Ranum i Vesthimmerlands Kommune som en del af vores naturlige bagland

[REKTOR PER BECK]

Mellem FG og folkeskoler, friskoler efterskoler i hele vores optageområde er der et nært samarbejde om at gøre overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne så let og smidig som muligt. Det sker i første række som et tilbud om brobygning, hvor eleverne får lejlighed til at stifte bekendtskab med FG og følge undervisningen for en dag eller to. I nogle tilfælde foregår brobygningen den modsatte vej, således at folkeskolerne får besøg af et »rejsehold« af lærere fra FG.

Hertil kommer, at FG’s elever også involverer sig, eksempelvis ved at tage på musikturné eller arrangerer idrætsdage på folkeskolerne.

Kvalitetsforbedring af undervisningen

Men gymnasie-/folkeskolesamarbejdet handler ikke kun om at sikre fødelinjerne til FG. Ud over brobygningsaktiviteterne deltager lærere fra begge sider i et udviklingssamarbejde, hvor vi afstemmer forventningerne til hinanden og arbejder med kvalitetsforbedring af undervisningen i såvel grundskole som gymnasium, stadig med fokus på at lette overgangen til den nye og anderledes undervisningsform, som gymnasiet repræsenterer.

Hertil skal føjes, at vore medarbejdere udviser en høj grad af omstillingsparathed i forhold til at bryde med de traditionelle undervisningsmønstre her på FG.

I den sammenhæng er vi spændt på at se resultaterne af lokale eksperimenter inden for rammerne af Ny Nordisk Skole, hvor Aabybro Skole har inviteret os med i et samarbejde, der skal bringe gensidig inspiration mellem en folkeskole, en kommunal ungdomsskole og et gymnasium. Tanken med Ny Nordisk Skole er dannelse og læring helt fra 0. klasse til 3.g og at udfordre eleverne til at lære så meget, de overhovedet kan.

Stadig det »lille« gymnasium

Vi er også i udvikling, hvad angår de uddannelser og studieretninger, som vi tilbyder. Lige nu består viften af STX, HF og HHX, men vi er parat til at tage udfordringen op, hvis der opstår andre behov og muligheder inden for vores dækningsområde.

Men trods de mange positive udviklingstendenser er vi stadig det »lille« gymnasium, som rigtig mange af vore elever vælger netop på grund af overskueligheden og følelsen af, at her er rart at være.

Brobygger til erhvervs- og kulturliv

En anden vigtig side af FG’s udvikling er åbenheden mod det omgivende lokalsamfund – såvel erhvervslivet som kultur- og foreningslivet. Som led i projektarbejdet »Innovation« her på FG giver vi eleverne mulighed for at tænke kreativt og komme med forslag til udviklingen af det miljø, som de er vokset op i. Desuden har vi sagt ja til at deltage i et firårigt pilotprojekt, der skal anspore flere unge til at gøre karriere inden for industrien. Lokalt vil det ske i form af linjen Science First, der lanceres af Han Herreders Ungdomsskole med FG, EUC Nordvest og stålvirksomheden Scaniro som medspillere.

På flere og flere områder nedbryder vi de skel, der tidligere har eksisteret mellem gymnasiet og »verden udenfor«, og vi får mange positive tilbagemeldinger på, at FG opfattes som en vigtig medspiller for, at området ved hav og fjord fortsat skal være et attraktivt sted at bo og udfolde sig.

I den forbindelse har vi med fornøjelse lagt lokaler til flere arrangementer i regi af den nystiftede forening Udvikling Han Herred, ligesom vi er fast spillested for MusikCompagniets koncerter og ligeledes har et nært samarbejde med Jammerbugt Kulturskole.

De nye faciliteter, som er opstået ved udbygning af vores fællesområde, giver oplagte muligheder for større arrangementer, som ingen andre mødelokaler kan rumme.

Læs profilavis om Fjerritslev Gymnasium her

 

FG i tal

STX – 7 studieretninger
Antal elever 2012-13: 326 (3 årgange)

HF
Antal elever 2012-13: 92 (2 årgange)

HHX – 2 studieretninger
Antal elever 2012-13: 43 (p.t. kun 2 årgange, da 3. årgang først starter i 2013-14)

MEDARBEJDERE
Lærere: 59
Teknisk-/administrativt personale: 13

10. KLASSECENTER VEST
Administreres af Fjerritslev Skole
Antal elever 2012-13 (2 klasser): 40

Scroll to Top