Dansk-afrikansk forening søger opbakning

Grøn Burkina Faso
I mere end 25 år har der eksisteret en nær kontakt mellem Han Herred og et spændende udviklingsprojekt i Burkina Faso, og pionérerne har bestemt ikke tabt gløden!

I 1985 var jeg med min mand, Arne, til Kristeligt Folkepartis kongres i Kolding. Den blev holdt på Apostolsk Højskole. Da mødet var ved at være slut, gik jeg op til skolebygningen, hvor vi havde værelse. På vej ned traf jeg en ung afrikaner, som jeg kom i snak med. Hvad vi snakkede om, husker jeg ikke, men jeg syntes han var en usædvanlig flink og tiltalende ung mand.

Vi sagde farvel til hinanden, og jeg gik ned i salen og fandt Arne. Pludselig fik jeg øje på afrikaneren, som gik søgende rundt i lokalet. Han ville finde mig. Vi mødtes nok en gang, og nu var Arne der også. Vi snakkede sammen et stykke tid, og vi aftalte, at han skulle komme og besøge os i Han Herred. Arne havde også fået et godt indtryk af ham og ville gerne se ham igen.

Han kom så op til os i Trekroner et par dage, og vores første gode indtryk af ham holdt.

Så fortalte han os sin historie: Han kom fra Burkina Faso og var rejst til Europa for at lære noget. Han havde været i England og Schweiz. Der var alle steder mennesker, der tog sig af ham. På Apostolsk Højskole i Kolding havde han friplads, fordi han passede skolens computer. Selv havde han ingen penge, da han rejste til Europa.

Grøn Burkina Faso

Den unge mand hed Jacques Nignan. Da han blev født, døde hans mor. I sådanne tilfælde blev barnet ombragt, men Jacques fik lov til at leve. Det var han så taknemlig for, at han ville bruge sit liv til at hjælpe andre. Han kom i en katolsk skole som barn og besluttede tidligt, at han ville være præst. Men han syntes, det var svært at fortælle om den gode Gud til mennesker, som havde et elendigt liv. Så tænkte han, at han godt sammen med præstegerningen kunne lære folk at dyrke jord. Der lå en masse jord øde hen, og der var mange hænder, som manglede noget at bestille.

Den sidste sommerferie rejste han hjem og blev gift med Louise, som havde ventet på ham i fem år. Hun var i Kolding sammen med ham det sidste år. De fik deres første barn her, en dreng, som hedder Eliesar. De boede hos os i seks uger, inden de rejste hjem. Da fik vi rig lejlighed til at lære dem at kende.

Der var også god tid til at snakke om, hvad vi kunne gøre for at hjælpe Jacques i gang med hans projekt. Vi blev efterhånden en lille flok, som dannede foreningen Grøn Burkina Faso. Vi skulle skaffe penge til at starte med, og Jacques skulle stå for projektet helt alene, uden indblanding fra vores side. Vi havde jo fundet ud af, at han var både velbegavet og flittig. Han havde fået et stykke jord, så han kunne straks gå i gang, når han kom hjem.

Vi lånte 100.000 kroner i banken til at starte med. Der skulle hegn om et stykke jord, og der skulle også være vandingsanlæg. Så kom der straks folk i arbejde med at rense jorden og plante og så. Der blev bygget et par huse til de folk, der arbejdede dér. Der var svin, geder og fjerkræ. Senere har Jacques fået bier, og det sidste nye er, at han laver lys af bivoks. Han er en mand med mange idéer. Og så må det også med, at han dyrker økologisk landbrug.

Hele tiden har han tænkt på at bygge en landbrugsskole. Den er næsten færdig, men der mangler elevværelser. Skolen ligger nær ved hovedstaden, Ouagadougou, og Jacques’ hjem. Der er 200 kilometer ud til marken, der bruges som træningssted for eleverne. Der er små, kortvarige kurser. Eleverne får et bevis, når de har deltaget i et kursus. Skolen er godkendt af regeringen.

Da Burkina Faso er et fattigt land, får skolen svært ved at få elever til det toårige kursus, så er der nogen, der gerne vil sponsorere ene elev, vil det være godt. Kurset koster 9.000 kroner om året. I det hele taget vil vi være glade for et bidrag.

Vi startede for 25 år siden, og det betyder, at nogle af os ikke er her mere, og andre har nået en høj alder. Det ville være dejligt, om yngre kræfter kom til, så vi kunne hjælpe Jacques et godt stykke længere med Grøn Burkina Faso.

Venlig hilsen
Edith Bjerregaard
Søndergade 7, 1.tv.
9690 Fjerritslev

Scroll to Top