Brojubilæum markeres med maleriudstilling

Aggersundbroen, som er en livsnerve mellem landsdelene, fejres med en 75-års jubilæumsudstilling i Fjerritslev Kirkecenter, hvor bl.a. dette maleri af Jens Peter Groth Jensen bliver vist.
Aggersundbroen, som er en livsnerve mellem landsdelene, fejres med en 75-års jubilæumsudstilling i Fjerritslev Kirkecenter, hvor bl.a. dette maleri af Jens Peter Groth Jensen bliver vist.
Fjerritslev Kirkecenter danner i dagene 11.-24. juni rammen om en jubilæumsudstilling i anledning af Aggersundbroens 75-års dag

Aggersundbroens 75-års jubilæum bliver behørigt fejret omkring indvielsesdatoen 18. juni, og blandt de mange aktiviteter arrangerer Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred en maleriudstilling i Fjerritslev Kirkecenter i dagene 11.-24. juni.

Maleriudstillingen er første initiativ i det nystartede projekt »Kunsten i Han Herred«, som i første række har til formål at sætte fokus på den ældre malerkunst fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-årene.

Hvem var disse kunstnere, hvorfor slog de sig ned netop her, hvad malede de, og hvordan formede deres liv sig i samspillet med lokalbefolkningen?

Det er på forholdsvis kort tid lykkedes projektgruppen at låne 40-50 malerier, som i hele uge 24 og 25 vil smykke de hvide standvægge i Kirkecentrets tidligere butikslokale. Ud over malerier fra Aggersund og fjordegnene til begge sider vil der også være landskabsmotiver fra andre dele af Han Herred.

Udstillingen åbnes søndag 11. juni kl. 13 af kulturudvalgsformand Helle Bak Andreasen fra Jammerbugt Kommune. Ved samme lejlighed vil udstillingsgæsterne kunne høre den specielle Limfjords-Bromarch, som musikdirektør Chr. Sand Kjeldsen fra Fjerritslev komponerede til broindvielsen i 1942. Det er kulturskole-souschef Per Gregersen, der via Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev har fået de gamle noder frem i lyset og transskriberet dem til netop denne lejlighed.

Endvidere vil Johan Svaneborg og Niels Kraghede spille til fællessang, ligesom der bydes på et glas vin.

Jubilæumsudstillingen er herefter åben dagligt kl. 13-17, hvor de besøgende kan få sig en snak med medlemmer af projektgruppen bag »Kunsten i Han Herred«.

Scroll to Top