Træf Han Herred 2015

Velkommen til Træf Han Herred lørdag 20. juni 2015

Træf Han Herred 2015 begynder i det smukke tinghus i Fjerritslev
Træf Han Herred 2015 begynder i det smukke tinghus i Fjerritslev
Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 15. gang velkommen til en hyggelig dag for alle, der holder af Han Herred

Formålet med Træf Han Herred er som altid at være en hjemstavnsdag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med de mange, »der Han Herreds land forlod«, og dem, der er flyttet hertil eller gæster egnen som turister.

Træf Han Herred har siden 2001 gået på skift mellem Fjerritslev- og Brovst-området. En enkelt gang har vi gæstet Aggersund, ligesom vi også gerne vil besøge Hannæs ved et kommende træf. Historisk set er begge områder en del af Han Herred, og befolkningen tager fortsat aktivt del i det kulturelle fællesskab på tværs af kommunegrænser.

Denne gang finder træffet sted i Fjerritslev, hvor vi først skal besøge det smukt nyrenoverede tinghus, som i øvrigt har dannet ramme om den lokalhistoriske herredsudstilling »Besættelsestidens Han Herred« i anledning af 75-året for Danmarks besættelse. I den anledning får vi et par smagsprøver fra udstillingen.

N. Kirk Sørensen, som var den næstsidste dommer i Fjerritslev, fortæller om Tinghusets historie og sin tid i embedet, og Per Gregersen, der har sin daglige gang i huset som kulturskolemedarbejder, beretter om de seneste år, hvor bygningen (opført 1909) er opkøbt af Jammerbugt Kommune og nu drives som kulturhus af Kulturforeningen Tinghuset.

Herefter går vi nogle få hundrede meter til Kultur/Senior Centret, som er en del af Ældrecenter Parkvænget og drives af et frivilligt centerråd med Jørgen Jensen i spidsen. Vi får en kort introduktion til centret, som har dannet forbillede for andre aktivitetscentre rundt om i landet.

Efter frokosten følger vi op på temaet om besættelsestiden og skal lytte til et spændende foredrag ved museumsinspektør Jens Andersen, der er leder af MuseumsCenter Hanstholm og besidder en omfattende viden om den tyske tilstedeværelse i det nordvestjyske 1940-45. Jens Andersen har medvirket i en udsendelsesrække om besættelsestiden på TV/Midt-Vest og TV2/Nord.

Benyt muligheden for at kigge nærmere på Fjerritslev-området, og tag evt. en overnatning eller to på et af vore skønne hoteller og pensionater.

Scroll to Top