Program til Træf Han Herred lørdag 21. juni 2014

Program til Træf Han Herred lørdag 21. juni 2014

Skovsgaard Multihus
Skovsgaard Multihus

10.00
Morgensang i Tranum Kirke, Tranumvej 84, Tranum, 9460 Brovst. Sognepræst John Kristensen, der har skrevet flere lokalhistoriske artikler i Han Herred Bogen, fortæller og viser rundt i kirken.

10.45
Kaffe og rundstykker ved kirken, leveret af Skovsgaard Multihus. I tilfælde af regn flyttes formiddagskaffen til Skovsgaard Multihus.

11.30
Rundvisning i Jammerbugt Sundhedshus, det tidligere Brovst Sygehus, Sygehusvej 6, 9460 Brovst. Der kan købes drikkevand à kr. 5,00.

13.30
Træfpunkt med frokostbuffet i Skovsgaard Multihus, Hovedgaden 73, Skovsgaard, 9460 Brovst.
Øl/vand kan købes.

Velkomst ved Sonia Luther Nielsen, formand for træf-udvalget, og Otto Kjær Larsen, formand for Lokalhistorisk Samvirke for Herred, samt borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune.

Præsentation af årets Træf Han Herred-sang, skrevet af Hans Brøndborer Kristensen, Fjerritslev.

Underholdning ved Hanbokoret.

Medbring gamle billeder, så andre kan kigge med.

Salg af bøger m.v.

Eftermiddagen slutter med servering af kaffe/te med kage.

16.00
Tak for i dag – og på gensyn lørdag 20. juni 2015 – ved Sonia Luther Nielsen.

Scroll to Top