Træf Han Herred 2013

Velkommen til Træf Han Herred lørdag 15. juni 2013

Aggersborg

Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 13. gang velkommen til en hyggelig dag for alle, der holder af Han Herred

Formålet med Træf Han Herred er som altid at være en hjemstavnsdag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med de mange, »der Han Herreds land forlod«, og dem, der er tilflyttet eller gæster egnen som turister. Træf Han Herred har siden 2001 gået på skift mellem Fjerritslev- og Brovst-området.

Denne gang besøger vi Aggersborg, som er hjemsted for den største af Danmarks vikingeborge.

Området her ved Limfjordens smalleste sund har tilknytning til beretningen om Knud den Hellige, som under vendelboernes oprør i 1086 flygtede fra kongsgården i Børglum til Biskopstorp (Bejstrup), hvor biskop Henrik havde en gård. Kongens mænd søgte derimod skjul på kongsgården Aggersborg. Men de vrede oprørere fulgte efter, og efter at have brændt Aggersborg af, forfulgte de kongen og hans mænd ned gennem Jylland og til Odense, hvor kongen blev dræbt foran alteret i Albani Kirke.

Aggersborg ligger smukt på sin bakke med udsigt over Limfjorden til Løgstør og til Aggersund, som i gamle dage var en særdeles driftig færge- og handelsby. Området bærer med sine bunkere tydeligt præg af den tyske besættelse 1940-45, hvorunder Aggersundbroen blev indviet 18. juni 1942.

Dagen begynder med morgensang og rundvisning i Aggersborg Kirke, der ligger side om side med vikingeborgen og i kort afstand til vikingeborgens efterfølger, Aggersborggaard. I erindringsbogen »Skyggespil« fortæller forfatteren Hans Kirk om sin oldemor, Ane Cathrine Nørgaard, der var en meget »jordkær« ejer af den gamle herregård, og som sørgede for, at alle hendes døtre blev afsat til gårde med tilstrækkeligt hartkorn.

Digteren Jakob Knudsen havde i øvrigt sin opvækst i Aggersborg gamle Præstegård.

Efter kirkekaffen, som så vidt muligt indtages i det fri, får vi en grundig introduktion til vikingernes Aggersborg, ligesom der er sørget for stemningsfuld lurblæsning ved den kendte trompetist Per Iversen. Ved den efterfølgende frokost i Café Bondestuen fortæller Per Iversen nærmere om instrumentet og sin interesse for lurblæsning.

Benyt muligheden for at kigge nærmere på Aggersund og Bejstrup, herunder at besøge den meget seværdige Bejstrup Kirke, som især er kendt for sit tårn med udvendige søjler og indhuggede figurer samt det indvendige, smukke tårnrum.

Scroll to Top