Torslev-Øster Svenstrup Lokalhistoriske Sognegruppe 2013

Møde på Kokkedal Slot med oplæg af Irwin Andersen om »Min barndom på Kokkedal«. Irwin er søn af tidligere landbrugsbestyrer Evald Andersen, og han kunne fortælle om sin opvækst, dengang Kokkedal var et drengehjem. Irwin Andersen blev senere pædagog på drengehjemmet og var med til at oprette Ølandhus.

Møde på Naturcenter Fosdalen, hvor Sigaard Jensen fortalte om sit liv »Langt ude i skoven«. Sigaard har været skovarbejder i Tranum Klitplantage, og han fortalte om sin opvækst og et langt arbejdsliv i skoven. Sigaard er et rigtigt naturmenneske, som levende fortalte om et hårdt liv med gravning af grøfter og træfældning til en lille løn og lange arbejdsdage. Spændende og engageret oplæg.

Byvandringen i Attrup var et rigtig tilløbsstykke med Niels Poulsen som en spændende guide og fortæller. Små episoder fra drengetiden i byen, og hvem der boede i husene, blev humoristisk fremlagt. Besøg på Edels vingård med smagsprøver, og ved Attrups sidste kobonde fik vi smagsprøver på mælk. Arne Norman viste sin hestestald frem, hvor der er ca. 16 væddeløbsheste opstaldet – et flot syn. Alt i alt en spændende aften.

Kirkegårdsvandring på Torslev Kirkegård var med Ketty Johansson som fortæller og fremvisning af mange spændende gravsten og enkelte familiegravsteder på vandringen rundt på kirkegården. Landsbykirkegårdene ændrer sig sammen med den udvikling, der sker i lokalsamfundene, flere og flere tomme gravsteder og mere anonyme begravelser i de ukendtes gravsted eller med en plade i græsset. Mange på egnen har flere slægtled på kirkegården. Jo, der er mange gode »rødder« repræsenteret på kirkegårdene. Det har betydning for den enkeltes liv at se tilbage på.

I december er der vores årlige julemøde med musik, sang og julesulemad ved borde, der er dækket af lokale damer med personlige ting. Der vil også være oplæsning og julehistorier.

Ragnhild Poulsen, sognegruppeleder

Scroll to Top