Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs 2014

Sidste år havde vi igen stor succes med vores lokalhistoriske eftermiddage på arkivet i Vesløs – den første torsdag hver måned forår, efterår og vinter – med pæne besøgstal.

Desuden har vi sammen med vores naboforening i Frøstrup og Thisted Museum afviklet en historisk biltur med emnet »Gårde og huse på Hannæs« med Svend Sørensen fra museet og Ingvard Jakobsen fra foreningerne.

Ingvard Jakobsen har netop udgivet en bog med samme titel, der blandt andet kan læses på www.hanherred.dk/boeger/ingvard-jakobsen-gaarde-og-huse-paa-hannaes

Bogen kan også købes i papirudgave, udgivet af forlaget Knakken, og kan bl.a. bestilles hos forfatteren.

Der deltog knap 40 i turen, som blev afsluttet på arkivet i Vesløs, hvor den medbragte kaffe blev drukket.

Foreningen har i årets løb modtaget en hel del billeder, og vi har hjulpet flere i forbindelse med slægtsforskning.

Bestyrelsen består af Egon Persson, Per Pilgaard, begge Vesløs, Hans Lund og Kristian Kjær, begge Øsløs, og Ingvard Jakobsen, Øsløs, er foreningens historiske konsulent og kontaktperson. Han træffes på telefon 97 99 35 08 eller pr. mail ingjak59@gmail.com

Knud Jørgen Kristoffersen, formand

Scroll to Top