Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs 2013

Det har været et travlt år i foreningen. På generalforsamlingen udtrådte Ingvard Jakobsen, Øsløs, af bestyrelsen efter 25 år, men fortsætter som foreningens historiske konsulent og kontaktperson. Per Pilgaard, Vesløs, blev nyt bestyrelsesmedlem.

Gennem flere år har foreningen med Kristen Ræhgaard, Thisted, tidligere Amtoft, som drivkraft indsamlet gamle landbrugs-, fiskeri- og andre redskaber af ældre dato, der primært stammer fra Hannæs. Det har nu resulteret i en permanent udstilling i den gamle smedje, Vejlevejen 9 i Øsløs. Det er meningen, at der holdes åbent hus med jævne mellemrum. De første har allerede fundet sted med stor succes. Lokalet ejes af Flemming Jepsen, Skaarup, der har stillet det frit til rådighed. Det vil foreningen hermed gerne takke ham for.

Vi holder stadig lokalhistorisk eftermiddag på arkivet, Ældrecenter Stenhøj i Vesløs, med mange besøgende. Vi modtager fortsat mange arkivalier og billeder.

I august afviklede vi sammen med Thisted Museum og naboforeningen i Frøstrup en historisk vandring og biltur med emnet brugsforeningerne på Hannæs med de tidligere uddelere i Vesløs og Frøstrup, Henning Sørensen og Bent Jensen, som fortællere sammen med Svend Sørensen og Ingvard Jakobsen. Den medbragte kaffe blev drukket på arkivet i Frøstrup. Der var ca. 40 deltagere.

Foreningen kan kontaktes via Ingvard Jakobsen, telefon 97 99 35 08, ingjak59@gmail.com

Knud Jørgen Kristoffersen, formand

Scroll to Top