Samvirkestyrelsens årsberetning 2012-13

(forord i Han Herred Bogen 2014)

Han Herred Bogen 2013 var igen en stor succes, og er, som den plejer, blevet vel modtaget alle steder. En bog, som vi kan være stolte over at udgive, og jeg håber, det vil fortsætte mange år endnu.

Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, er blevet en vigtig medspiller for det lokalhistoriske arbejde i Han Herred. Den bog, vi udgiver i år, er også støttet af fonden, og det er vi meget taknemlige for. Uden disse midler ville det ikke være muligt at udgive en bog i det omfang og det udstyr, som Han Herred Bogen berømmes for i alle sammenhænge, også blandt anmelderne. Mange tak til sparekassen og fonden.

Han Herred Bogen er Lokalhistorisk Samvirkes flagskib – men alligevel kun en del af de mangfoldige små og store aktiviteter, som samvirket har med at gøre. Heldigvis vises stor interesse hele vejen rundt, lige fra de små kaffemøder rundt om i sognegrupperne til større, folkelige arrangementer i form af foredrag, udstillinger og byvandringer. Af og til resulterer sognegruppernes anstrengelser i en bogudgivelse, som vi fra samvirkets side kipper med flaget for.

Det skyldes også sognegrupperne, at der 13. august 2013 kunne afsløres to mindesten i Tranum Klit til ære for faldne engelske flyvere for 73 år siden, og at der hvert år i sommerferien samles tusindvis af fastboende og turister til levendegørelsen af herregården Bratskov. Ligeledes at der sommeren igennem kan holdes åbent i Oxholm Mølle, Klim Kalkovn og Johan Skjoldborgs barndomshjem. Også Bryggergaarden i Fjerritslev kører som sædvanlig fint, og museet fungerer nu på bedste vis sammen med et minituristbureau.

Og sådan kunne jeg blive ved med at nævne spændende tiltag, som ildsjæle i sognegrupper og lokalhistoriske foreninger/ arkiver står bag. Skolejubilæer er ofte en god anledning til at vise frem, hvad der ligger af spændende materiale i arkiverne.

I denne sommer lykkedes det os for første gang at udgive en samlet oversigt over sommeraktiviteter på vores hjemmeside Hanherred.dk og Liv i Lokalhistoriens Facebook-side. Det har resulteret i større opmærksomhed og i nogle tilfælde flere deltagere end forventet til de meget forskelligartede arrangementer. Jeg tror, at lokalhistorie er den kulturelle aktivitet, der samler allerflest mennesker her i Han Herred.

Måske kunne det være en opgave for samvirket at se på muligheden for oprettelse af et museum for husmandsbevægelsen, som jo har sin vugge i Han Herred. En ny og spændende udfordring, der kan involvere mange!

Årets Kend din egn-udflugt til et gammelt kunstneratelier i Thorup Strand blev et tilløbsstykke af rang og viser, hvordan det kan lykkes at tiltrække sommerhusfolk og andre ferierende til gode fortællinger om vores egn. Jeg håber, at det kan danne basis for at udvikle lignende arrangementer i samarbejde med områdets turistorganisationer.

Lokalhistorisk Samvirke ser gerne sådanne samarbejdsrelationer udbygget. I den sammenhæng var det en fornøjelse at være med til at arrangere »Sange ved havet« ved Han Herred Havbåde i Slettestrand, hvor der i løbet af tre sommeraftener kom ikke færre end 600 og sang med af hjertens lyst efter Han Herred Sangbogen, som er et andet af vore »hjertebørn«. En tak til Frank Nielsen og Ejgil Bodilsen for at have trukket i trådene – og jeg vil her indskyde en stor og velfortjent anerkendelse af havbådeprojektet, som jo i høj grad har historiens vingesus over sig.

»Sange ved havet« er et arrangement, der falder godt i tråd med Træf Han Herred, som i år fandt sted i Aggersund og blev yderst vellykket. Der er stor ros til træf-udvalget fra alle sider, og herfra skal lyde en speciel tak til afgående udvalgsformand Hanne Davidsen for en værdifuld og inspirerende indsats gennem mange år.

Det er også en fornøjelse at se det liv, der blomstrer i dialektgrupperne under foreningen Han Herred Mål, hvor især folk fra Hannæs og Øster Han Herred er særdeles aktive. Ligeledes må man beundre ildsjælene bag Frøstrup Minilandsby, som på en helt håndgribelig måde er med til at levendegøre historien om vore gamle stationsbyer.

Samvirkets største satsning gælder i disse år Projekt Besættelsestidens Han Herred, hvor der nu arbejdes frem mod en fælles herredsudstilling i Tinghuset i 2015 som markering af 75-året for Danmarks besættelse 9. april 1940. På netop samme dato i år inviterede styregruppen til stormøde på Hotel Sanden Bjerggaard, hvor over 100 deltog – heraf mange nye ansigter i denne sammenhæng – og blev motiveret til at gå i gang. I sommerens løb har Sanden Bjerggaard selv fulgt op med ugentlige rundvisninger i det store bunkeranlæg på hotelgrunden.

Projektet har skabt utrolig stor aktivitet i små og store forsamlinger og har næsten løbet os over ende. Og vi holder fast i – med al den styrke, vi har – at alt materiale skal registreres og opbevares i de lokalhistoriske arkiver, så det bliver tilgængeligt for alle interesserede og ikke bliver forbeholdt de få. Samtidig skal det også være fornøjeligt at være med. Besættelsestidens Han Herred er et meget vigtigt projekt, hvor det gælder om at samle alle gode kræfter for at tilvejebringe billeder, beretninger og faktaoplysninger, mens det endnu er muligt.

Samtidig med fornøjelsen over alle disse tiltag er det en stor glæde at konstatere, at tusindkronesedlerne nu begynder at rulle ind fra store fonde til Kulturcenter Tinghuset, som Lokalhistorisk Samvirke har været med til at skabe grobund for og bygge skelet til. I de gamle bankdage, før ebh bank gik hen og blev historie, gjorde vi vores indflydelse gældende og tog initiativ til en »tænketank«. Men vi fik ikke alle vore ønsker om fremtiden for Tinghuset opfyldt. Vores plan var at samle de lokalhistoriske arkiver i Brovst og Fjerritslev i den bygning, som er fælles arvegods for hele Han Herred, da arkiverne begge steder har behov for bedre fysiske rammer. Men kommer tid, kommer – måske – råd!

Meget gik alligevel, som vi ønskede, og vi er taknemlige for, at andre gode kræfter tog over, da der virkelig skulle bruges knofedt. Det er dejligt – og noget, der virkelig glæder – at tingene nu er kommet i skred med fremskaffelsen af de nødvendige midler til en tiltrængt restaurering af det smukke, fredede hus. Vi takker Tinghusets bestyrelse, Jammerbugt Kommune og rækken af store fonde for alt, hvad der er sat i værk indtil nu. En historisk bygning står parat til kulturelle formål, og vores håb er, at arkivudfordringerne også kan løses hen ad vejen. I dag er de ikke tilfredsstillende.

I de 12 år, mens jeg har haft glæden af at være formand, har der været stor opbakning til samvirkets initiativer, og det har været yderst spændende at følge de tiltag, der gøres omkring os og sammen med os. En tak for godt samarbejde rettes især til samvirkestyrelsen og til Ejgil Bodilsen, men også de mange frivillige, som arbejder rundt omkring i mangfoldigheden af udvalg, sognegrupper og foreninger.

Jeg véd godt, at mange kan undre sig over den løse – og måske lidt anarkistiske – struktur, som vi har her oppe nordenfjords. Men konstruktionen med et til dels selvsupplerende lokalhistorisk samvirke som paraply for såvel sognegrupper som lokalhistoriske foreninger, arkiver og museer har vist sig at være fortrinlig. Det er meget let at sætte ting i gang med den måde, som vi driver samvirket på. Og i parentes bemærket ser det også ud til, at økonomien kan holde – men det er klart, at vi skal spare og for tiden ikke har mulighed for at understøtte sognegrupperne, som vi tidligere har kunnet.

Alligevel er det vigtigt at holde sammen på tingene, og den forståelse tror jeg der er i Han Herreds 24 sogne, hvor interessen for den fælles historie blomstrer som ingen andre steder. Den, der interesserer sig for lokalhistorie, har det som hundeejere – der er altid noget at snakke om!

Og Han Herred kan der ikke blive talt for meget om. Vi har en gammel kultur, som er særkendet for landet mellem hav og fjord. Vi har en folkesjæl, som vi må passe og pleje. Vi deler den gerne med alle, der besøger os som turister eller – endnu bedre – får lyst til at bosætte sig her på den skønneste plet i kongeriget!

Jens Damsgaard, afgående formand for samvirkestyrelsen

 

Tak til Jens Damsgaard

Efter 12 år på posten har Jens Damsgaard valgt at trække sig tilbage som formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Der er derfor grund til at rette en varm tak til Jens for det store engagement, som han har lagt i dette projekt, og for den inspiration, som han har bidraget med gennem de mange år. Jens var i 1994 medstifter af samvirket og lod beredvilligt Fjerritslev Avis, som han dengang var chef for, være bagland for samvirkets primære opgave, nemlig udgivelsen af Han Herred Bogen.

Op til årtusindskiftet lancerede forgængeren i formandsstolen, Gunnar Nielsen, tanken om lokalhistoriske sognegrupper, og Jens tog straks denne idé til hjerte, idet Lokalhistorisk Samvirke derved fik en bred, folkelig forankring, som var lige efter hans hoved.

Jens har på utroligt mange måder været med til at åbne døre og binde det langstrakte herred sammen til en enhed. I den forbindelse er det værd at erindre sig Gunnar Nielsens ord: Jens, hvis ikke du havde vist interesse for sagen og gået så stærkt ind for Han Herred Bogen, var samvirket aldrig blevet til noget!

Som hidtidig næstformand har samvirkestyrelsen peget på undertegnede til at tage arven op efter de to første formænd for Lokalhistorisk Samvirke. Denne udfordring har jeg efter moden overvejelse sagt ja til i håb om, at jeg kan være med til at videreføre og videreudvikle det værdifulde kulturelle fællesskab, som samvirket er udtryk for.

Otto Kjær Larsen, nyvalgt formand for samvirkestyrelsen

Scroll to Top