Museumsforeningen for Fjerritslev og Omegn 2013

Årets absolut største begivenhed var, at den omfattende restaurering af Bryggergaarden, som blev påbegyndt i 2009 og afsluttet i 2011, resulterede i, at museet blev tildelt Jammerbugts Arkitekturpris 2012 for veludført restaurering. Det glædede os naturligvis meget, og den plakette, som vi modtog i forbindelse med tildelingen, pryder nu museets facade mod Østergade.

Efter at have deltaget i det store restaureringsarbejde kunne håndværkergruppen påtage sig andre opgaver, og den første var at lave nye reoler i arkivet på kornloftet og nyordne de mange genstande, som opbevares dér.

Dernæst istandsatte gruppen to varecykler, hvoraf den ene i en del år har været i museets besiddelse, mens den anden, en såkaldt »Long John«, netop er modtaget fra Svejsemaskinefabrikken Migatronic. I forvejen havde museet en knallert af mærket »Derby«, og alle tre er nu opstillet i bryggerkælderen.

Tekstilgruppen har gennemgået og nyordnet vores store dragtsamling samt videreført de løbende istandsættelser og registreringer af modtagne genstande. Desuden har gruppen også opstillet en jule- og en sommerudstilling i tekstilafdelingen.

Ud over arbejdet med restaureringer, registreringer og opbygning af udstillinger deltager foreningens medlemmer også i pasning af museet i åbningstiderne og i forskellige publikumsaktiviteter.

Også håndbryggerne har været flittige, og takket være deres flid kunne vi i samarbejde med turistforeningen og Rene’s Vin & Grønttorv i august afvikle en velbesøgt ølfest i Bryggergaarden.

Sommeren har i øvrigt været noget præget af, at Jammerbugt Turistbureau har fået en turistservice på museet. Den har i de to sommermåneder været passet af en turistmedarbejder, ellers er den baseret på selvbetjening.

Som det fremgår af ovenstående, er mange af foreningens medlemmer travlt beskæftiget med de forskellige arbejdsopgaver på museet, men vi forsømmer dog ikke at vedligeholde vore traditioner, som blandt andet omfatter vores julemøde, hvor vi synger julen ind, lytter til julefortællinger og nyder smagen af bryggerske Kirsten Kjeldgaards julekage.

Ellen Helvind, formand

Scroll to Top