Lyngmøllens Venner af 2012 – årsberetning 2013

Fonden for Natur- og Kulturformidling i Han Herred har overdraget tilsyn og vedligeholdelse af lyngmøllen ved Grønnestrand til museet i Fjerritslev.

Det skete 1. august 2012. Fem af museumsforeningens bestyrelsesmedlemmer har efterfølgende dannet en ny forening »Lyngmøllens venner af 2012«. Den stiftende generalforsamling fandt sted 7. januar2013, og de udarbejdede vedtægter blev godkendt og vedtaget. Bestyrelsen består af Ellen Helvind, Jørgen Brøndlund, Karsten Andersen, Erik Pedersen og Rita Rendow, der blev valgt som formand. Formålet for den ny forening er »at bevare og vedligeholde den ved Grønnestrand beliggende lyngtækkede mølle«.

Møllebyggeren Johan Kasper Sørensen, som i øvrigt var min oldefar, døde i 1912. Han opførte møllen som en gårdmølle, og træværket er forarbejdet af drivtømmer fra stranden. Desuden blev den tækket med lyng fra området omkring Grønnestrand. I 1986 blev møllen fredet, og der startede et omfattende restaureringsarbejde, som blev afsluttet i 1989.

5. juli havde vi et velbesøgt og meget vellykket solnedgangsarrangement, »Sang ved havet«, hvor vi begyndte ved stranden, gik videre til mindestøtten for Frederik VI’s besøg i 1824 og endte ved møllen. Til sidst nød vi kaffe m.v. i fælleshuset ved Grønnestrand Feriecenter, som velvilligt stillede lokaler til rådighed for os. Desuden havde Rene’s Vin & Grønttorv sørget for smagsprøve af den ny Grønnestrand-snaps.

Træværket på møllen er blevet »malet« med en blanding af trætjære og linolie. For at nå de øverste dele var vi nødt til at betjene os af en lift. Den blev sponseret af Jens Jepsens murerfirma, og to modige lyngmøllevenner arbejdede i de otte meters højde, der er op til knoppen på møllen.

15. august arrangerede naturfredningsforeningen en snapsetur med start og slutsted ved møllen. Ved den lejlighed fortalte jeg om møllen.

Vi har udarbejdet en folder med information om møllen. Den kan fås på Bryggeri- og Egnsmuseet og på Lokalhistorisk Arkiv. Desuden arbejder vi på at få en ny informationstavle ved møllen.

Rita Rendow, formand

Scroll to Top