Han Herred Mål 2013

Vores indsats i det forgangne år gik alene på at komme videre i den store opgave, vi har sat os for, nemlig ordbogen eller ordsamling.

En lille skare på syv mennesker fra steder spredt over herredet samles hver tirsdag, hvis der da ikke lige er en ferie af en slags. Her går vi frem i spredt systematik, så vi får alle forbogstaverne med. Så samler vi ind, hvad ordene på rigsmål hedder på de tre egnsmål, herredssproget er delt op i.

Alt, der kan bøjes, skal bøjes! Og for at belyse brugen laver vi en sætning, helst en sjov én, hvis vi er i det humør. Men det er vi nu for det meste. På den måde prøver vi at få sprogets sjæl med i bogen.

Det er egentlig det, vi gerne vil med det hele. Det er en mægtig, langstrakt opgave.

Der er så lige det, at hvis vi alle bare blev Methusalem-gamle, så ville vi, hvad sprogsamlingen angår, trygt se fremtiden i møde! For øvrigt er vi lige nu i bekneb for en sprogkyndig fra området mellem Tingskoven og Bygholm Vejle. Vi er så flinke alle sammen, så det vil være en fryd at komme i selskab med os, så kom bare an!

 Søren Vibe, formand

Scroll to Top