Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og Omegn 2014

2014 har været et år med mange opgaver i »Det Gamle Bibliotek«. Vi overgik i september 2013 til at registrere i Arkibas 4, og det betød, at vi manuelt omregistrerede vores materiale fra GV Arkiv. Det arbejde har vi stort set tilendebragt nu, og vi har også fået konverteret fra Arkibas 4 til Arkibas 5. Det skete 6.-7. oktober.

I december kommer så Arkibas.dk. Det betyder, at man så overalt i Danmark kan søge på vores arkivalier og billeder. Rigtig spændende, synes vi.

Vi har også brugt tid på at renovere i huset. Sidst er det forgangen, der har stået for tur. På grund af fugtskader måtte der blandt andet et nyt garderobeskab til. Arbejdet foregik på frivillig basis, og vi takker for hjælpen til dem, der førte malerpensel med videre.

Af medlemsaktiviteter skal nævnes vores gadevandring i den vestre del af Halvrimmen, hvor Ole Holmsgaard var guide. Det var et velbesøgt arrangement, der sluttede i biblioteket med kaffe og kage, og hvor Ole fortalte lidt om barndommens oplevelser i vestbyen.

Vi har haft en billedaften, hvor vi fik hjælp af medlemmer til at sætte navne på billeder. Et godt arrangement, som vi vil gentage ved passende lejligheder.

Vi har også oplevet en medlemsfremgang i løbet af året, og vi har fået god hjælp fra Halvrimmen Netværk.

I foråret blev der som sædvanlig udsendt et medlemsblad, og det er fulgt op af et medlemsbrev i september.

Inge Ulrik, formand

Scroll to Top