Lokalhistorisk Forening for Frøstrup og Omegn 2014

Lokalhistorisk Arkiv / Det Gamle Uldspinderi

Året 2013 sluttede af med et meget interessant og godt besøgt foredrag med tidligere officer Jens Mandøe, som har været officer i Det Danske Forsvar, herunder i Jægerkorpset og international tjeneste. Desuden deltaget i ekspedition i Nordøstgrønland samt maritim sikkerhedsvagt i Det Indiske Ocean. Foredraget var ledsaget af flotte lysbilleder.

I juni måned hjalp arkivet til ved årets byfest, som var velbesøgt alle fire dage.

Sidst i august var der historisk vandring og biltur med emnet »Gårde og huse på Hannæs«. Turen begyndte i Amtoft og endte i Lund, og vi sluttede af med den medbragte kaffe på Ældrecenter Stenhøj i Vesløs. Turledere var Svend Sørensen og Ingvard Jakobsen, som besvarede spørgsmål fra de omkring 40 deltagere under kaffen. Det hele var arrangeret sammen med Sydhannæs Lokalhistoriske Forening og Thisted Museum.

Erik Rohde, formand

Scroll to Top