Lokalhistorisk Forening for Frøstrup og Omegn 2013

Lokalhistorisk Arkiv / Det Gamle Uldspinderi

Vi afsluttede året 2012 med et besøg af det tidligere købmandspar i Frøstrup, Grethe og Jørgen Kronborg Kjær fra Thisted. De fortalte levende og morsomt om deres 35 års virke i Frøstrup og viste film fra deres sidste dag i butikken. Foredraget blev holdt i klubhuset med deltagelse af 60 gæster.

I august blev der holdt »Kend din egn« med fokus på brugsforeningerne på Hannæs. Det skete i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs og Thisted Museum. Svend Sørensen fra Thisted Museum og Ingvard Jakobsen, Øsløs, fortalte sammen med de forhenværende uddelere Henning Sørensen, Vesløs, og Bent Jensen, Frøstrup. Niels Ingvardsen fortalte om Lild Sogns Brugsforening. Der var god tilslutning, og aftenen sluttede med kaffe i medborgerhuset.

Det har været et aktivt år med mange besøgende, især i sommerperioden. Desuden er der flere og flere, der forespørger pr. e-mail.

Ejvind Vinther, formand

Scroll to Top