Lokalhistorisk Arkiv for Fjerritslev og Omegn 2014

Endnu et spændende og begivenhedsrigt år er gået i Fjerritslev Lokalhistoriske Arkiv. Vores frivillige medarbejdere Lis og Erling Jensen samt Rita Rendow har lagt mange timer og megen arbejdskraft i driften af arkivet.

Af årets udstillinger skal blandt andet nævnes udstillingen på Fjerritslev Skole i anledning af skolens 75-års jubilæum, hvor Lokalhistorisk Arkiv havde udarbejdet en udstilling, som stod på skolen gennem længere tid.

Endvidere deltog arkivet i udstillingen vedrørende 100-året for amts- og herredsudstillingen i 1914. En stor succes, hvor man nåede op på ca. 800 besøgende i butikslokalet Vestergade 2.

Et nyere tiltag er vekslende udstillinger i indgangspartiet til biblioteket til stor glæde og megen snak for husets besøgende. Arkivet har tilligemed en fast udstilling i arkivet om skolevæsenets historie, som jo er meget aktuel, da den danske folkeskolelov i år fejrer 200-års jubilæum.

Foruden ovenstående aktiviteter står Lis, Erling og Rita også for den daglige drift af arkivet, som trækker mange besøgende til. Det årlige besøgstal udgør ca. 450 personer, hvilket må siges at være en flot bedrift, da arkivet kun er åbent mandag eftermiddag i perioden kl. 13-17. Især sommerperioden er travl, og arkivet modtager besøg fra mange lande. I år kan blandt andet nævnes et besøg fra Sicilien, hvor en lokal barnefødt havde taget et rejseselskab med på arkivet for at vise dem billeder fra sit barndomsland. Arkivet har også haft forespørgsler fra blandt andet USA, England og Sverige.

Ydermere foregår der også et betydeligt registreringsarbejde af indsamlede dokumenter og gamle billeder. Arkivet deltager også som registrant af de indsamlede dokumenter og billeder i forbindelse med projekt Besættelsestidens Han Herred.

Vi er meget stolte af vores arkiv og de resultater, som Lis, Erling og Rita opnår via deres utrættelige engagement og uerstattelige viden om lokalområdet.

Anna Marie Toft Sørensen, bibliotekar og arkivleder

Scroll to Top