Lokalhistorisk Arkiv for Fjerritslev og Omegn 2013

Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev har haft endnu et travlt og udfordrende år med mange forespørgsler og besøgende fra ind- og udland: nordmænd, svenskere, tyskere mfl. Men vigtigst er dog den massive lokale opbakning, vi oplever i arkivet. Det udmønter sig bl.a. i mange besøgende (ca. 400-500 på årsbasis), en stor fremgang i modtagne arkivalier og billeder samt mange besøgende på vores ugentlige åbningsdag om mandagen.

Denne fremgang må bl.a. tilskrives den massive indsats som Lis, Erling og Rita udretter, ikke blot i en eksemplarisk betjening af arkivets brugere, men også i deres udadrettede aktiviteter og engagement i lokalsamfundet. I 2012 havde Lis og Erling, i forbindelse med en skolefest for alle nuværende og tidligere elever på Thorup-Klim Skole, udarbejdet en udstilling om skolen og lokalsamfundet. Udstillingen blev besøgt af ca. 300 personer.

Den succes gentog de i år i forbindelse med 50-års jubilæet på Ørebroskolen, hvor de havde udarbejdet en udstilling bestående af ca. 40 plancher om skole og lokalsamfund i Kettrup-Gøttrup-området. Udstillingen havde ca. 300-400 besøgende. Ritas, Lis’ og Erlings engagement skaber uvurderlige kontakter til lokalsamfundet, som genererer øget brug af arkivet, flere forespørgsler, øget goodwill og flere indleverede arkivalier. Elementer, som er grundstenene i vores velfungerende arkivvæsen.

Arkivet har nu i et par år givet adgang til vores samlinger via Mini Arkibas, en søgebase, som er tilgængelig via Jammerbugt Bibliotekernes hjemmeside. Denne adgang betyder, at man over det ganske land har adgang til at søge oplysninger om vores lokalområde. Dette har selvsagt øget arbejdspresset i arkivet, og der bruges megen tid på at besvare mails fra nær og fjern. Via Mini Arkibas har brugerne bl.a. adgang til oplysninger om ca. 15.000 registrerede billeder fra Fjerritslev og omegn.

Vi kan se tilbage på endnu et succesrigt år i arkivet. Vi må dog ikke glemme, at alt dette kun er muliggjort på grund af vores dygtige, engagerede og ikke mindst frivillige arbejdskraft i form af Rita Rendow samt Lis og Erling Jensen.

Anna Marie Toft, arkivleder

Scroll to Top