Snart tændes lyset i Løgstørs nye fyrtårn

Visualisering af Lanternen.
Visualisering af Lanternen.
Lanternen – som er Løgstørs svar på Gigantium i Aalborg – vil fra næste forår summe af liv fra tidlig morgen til sen aften

Efter syv års ihærdigt slid kan folkene bag Løgstørs nye kultur- og idrætscenter tillade sig et lille pusterum, mens de glæder sig over, at et gigantisk byggeri på 5.500 kvadratmeter tager form. Dag for dag kommer husets mange forskellige rum til at svare til de planer, der er lagt, for at børn, unge og ældre kan få et unikt mødested med uanede udfoldelsesmuligheder. Udenfor har entreprenørmaskinerne travlt med at asfaltere og lægge fliser på parkeringspladser og gangarealer.

Lanternen er valgt som et rammende navn på dette nye kulturelle fyrtårn, som ikke blot vil lyse over Løgstør, men i høj grad også øve tiltrækningskraft, når det gælder at få større arrangementer placeret i Vesthimmerlands Kommune.

Lanternen er nærmeste nabo til Løgstør Skole og ligger desuden tæt på golfbanen og Løgstør Parkhotel, der står til rådighed med 70 værelser ved større idrætsbegivenheder, messer eller konferencer. Og har man brug for at trække lidt luft og bruger fem minutter til fods, står man med en helt unik udsigt over Limfjorden mod Livø, Fur, Mors og Han Herred samt adgang til stierne langs Frederik VII’s Kanal.

Behov for samlet løsning

Det omfattende projekt tog sin begyndelse i 2007 i miljøet omkring Løgstør Hallerne, der ligger tæt ved skrænten ned til det gamle Løgstør. En tiltrængt renovering af hallerne krævede store investeringer, og samtidig ønskede Løgstør Idrætsforening sig en lethal – også kaldet en kold hal – til helårsfodbold med videre. Endvidere stod Løgstør Skole, der ligger i byens sydvestlige del, med to nedslidte gymnastiksale.

Alt talte for at finde en fælles, fremtidssikret løsning, der også kunne udvides til at omfatte sundhedsfaciliteter til læger, tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer, ligesom det var oplagt at tænke en kulturel del med biograf, bibliotek og lignende ind i projektet.

En arbejdsgruppe blev nedsat under navnet Lanterne-gruppen, og efter et par års sonderinger af mulighederne og konkretisering af idéerne blev der i 2009 indkaldt til et borgermøde, hvor 650 mennesker mødte frem og blev præsenteret for et overbevisende projekt, der skaber naturlige sammenhænge mellem skole, sundhed, kultur og idræt til gavn for alle generationer.

Inspirationen var ikke mindst hentet i Tangsø Centret i Bækmarksbro, hvis centerleder mødte op og kunne berette om den positive effekt, som projektet dér har haft på lokalsamfundets trivsel.

Lethal allerede i brug

En realisering af Lanterne-visionen var nu rykket et væsentligt skridt nærmere, og i de følgende år blev der etableret en støtteforening, Lanternens Venner, og arbejdet hårdt og målrettet på at skabe det økonomiske og politiske fundament under centret. Blandt andet blev der gennemført en husstandsindsamling, som sammen med sponsorbidrag fra lokale erhvervsdrivende resulterede i 3,5 millioner kroner.

Lanterne-projektet fandt efterhånden sin form efter samråd og anbefaling af DGI, herunder møder med DGI-formand Søren Møller.

Det projekt, som gennemføres i fase 1 på skolens gamle atletikstadion, beløber sig til 52 millioner kroner, som med fradrag af de lokalt indsamlede midler lånefinansieres med kommunal garanti.

Sideløbende med den store centerbygning, som nu er undervejs, er der opført en lethal, der blev indviet 4. november 2013. Den bruges nu flittigt af både skole og idrætsforening til blandt andet fodbold året rundt. Der er skaterbane under et fremskudt tag foran lethallen, og ligeledes er der indrettet udendørs tennisbaner på et areal umiddelbart sydfor.

Lethallen har kostet 5,5 millioner kroner, der er finansieret med LAG- og §17-midler på 2,4 millioner, mens restbeløbet er dækket af Lokale og Anlægsfonden.

Bygningen med de to udtjente gymnastiksale bliver nedrevet inden for overskuelig tid.

Ridecenter flytter

En forudsætning for at løse udfordringerne med ikke blot at skabe et nyt kultur- og idrætscenter til afløsning for Løgstør Hallerne, men også at sikre sig plads til boldbaner, var at finde en fremtidssikret løsning for Løgstør Ridecenter lige over for centrets indkørsel.

Det har fundet sin optimale løsning, idet ridecentret nu bliver en del af et kommende natur- og ridecenter, der placeres ude i naturen mellem Tinghøjvej og den gamle jernbanelinje i byens sydøstlige udkant. Et projekt, som Lanterne-folkene har været med til at hjælpe på vej, og som ud over rideklubben også bliver hjemsted for FDF og andre friluftsorganisationer, hundetræning med videre.

På ridecentrets arealer vest for Løgstør Parkhotel anlægges der nu seks nye fodboldbaner samt atletikstadion i forskudte niveauer.

Rundvisning i centret

Formand Asbjørn Berge og sekretær Ole Berg fra Lanterne-gruppen tager os med på en rundvisning i det store bygningskompleks, hvor håndværkere med farvede hjelme er i gang overalt.

Vi træder ind ad døren, som fodboldspillerne kommer til at benytte, når de skal ind til omklædning og bad efter træning og kampe på det nye baneanlæg. Herfra kommer vi ind på en bred fordelingsgang, der også vil tjene som opholdsareal for alle, der besøger Lanternen. Der bliver glasvægge ind til centrets to største rum, nemlig dobbelthallen og multisalen, så man kan følge med i aktiviteterne udefra.

Den gigantiske hal – der også vil danne optimale rammer om store koncerter, konferencer og messer – kan opdeles i to håndboldbaner på fuld størrelse ved hjælp af en væg, der sænkes ned, ligesom de to baner igen kan deles op til 15 badmintonbaner. Ved den østlige håndboldbane opsættes en fleksibel tribune, som kan foldes ud efter behov. Der er endvidere en springgrav i halgulvet, om end anskaffelsen af det nødvendige udstyr til spring må vente lidt endnu.

På modsatte side af fordelingsgangen kigger vi ind i multisalen, hvor anvendelsesmulighederne er utallige: skolefester, møder, foredrag, kurser, teater, koncerter og udstillinger. Ved østvæggen er der indrettet en scene.

Vi er nu fremme ved caféområdet, som får køkkenfaciliteter, der i det videre perspektiv også vil kunne klare leverancer af mad til eleverne på Løgstør Skole.

Integration med skolen

Fra det åbne caféområde er der udsigt til førstesalen, hvor der indrettes et rum med 10 skydebaner, fitnessrum, møderum og administrative faciliteter. I den nordlige del, over hallens depotrum, indrettes et rum til spinning.

Fitness flytter senere ind i den ene af to nye modultilbygninger, der opføres ved hovedindgangen mod øst, hvorefter der på første sal frigøres tre ekstra møderum til glæde for byens foreningsliv. I den anden af de kommende moduler indrettes biograf med to sale, som opføres og drives af Løgstør Bio.

Den nord-sydgående fordelingsgang fører forbi toiletter og garderober til centrets gæster frem til en overdækket sti mellem Lanternen og Løgstør Skole, så der er lagt op til størst mulig integration mellem skole og kultur- og idrætscenter.

Et bibliotek er ikke på tegnebrættet på nuværende tidspunkt, men for Asbjørn Berge og Ole Berg vil det være helt oplagt at lade det offentlige bibliotek smelte sammen med skolebiblioteket i tilknytning til Lanternen, så der bliver endnu flere muligheder for samvær mellem generationerne.

Plads til udvidelse

Mod vest er der i planlægningen afsat grund til opførelse af yderligere modultilbygninger, som kan rumme læger, speciallæger og sundhedsfremmende funktioner inklusive wellness. Der foreligger dog ikke på nuværende tidspunkt konkrete aftaler på dette område.

Og for at gøre det hele komplet, er det Lanterne-folkenes vision, at der med tiden kan opføres en svømmehal.

Centret, som er tegnet af firmaet aarhus arkitekterne, opføres af entreprenørerne Jakobsen & Blindkilde. Den Selvejende Institution Lanternen står som bygherre og juridisk ejer, og folk fra Lanterne-gruppen udgør her bestyrelsen med Torben Fredriksen som formand. Det er tanken, at eksempelvis biograf og sundhedshus skal være selvstændige »ejerlejligheder«, når de bliver etableret.

Et nyt selskab er under stiftelse til at varetage driften af centret.

Den officielle indvielse af Lanternen ventes at finde sted ca. 1. maj 2015, så centret er klar til at være en fuldt integreret del af hverdagen på Løgstør Skole fra skoleåret 2015-16.

Artikel fra Magasinet NORD november 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top