Om HanHerred.dk

Klim Strand

HanHerred.dk har til formål
  • at bevare og udvikle Han Herred som en geografisk og kulturel enhed i det nordvestjyske
  • at åbne øjnene for Han Herreds storslåede natur og ofte upåagtede seværdigheder
  • at synliggøre det lokalhistoriske netværk, der samles i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
  • at fortælle stort og småt om Han Herreds erhvervs- og kulturliv

HanHerred.dk drives af Ejgil Bodilsen og Mattias Bodilsen, Fjerritslev

Kontakt: post@hanherred.dk

Scroll to Top