Hjemmeværnskompagni 1202 Fjerritslev

Hjemmeværnskompagni 1202 Fjerritslev

Af Jens Peter Larsen

Umiddelbart efter den tyske besættelse opstod tanken om et hjemmeværn som supplement til det primære danske forsvar. Hjemmeværnet var et barn af modstandsbevægelsen, som også havde gjort sig gældende i Han Herred, især med våbenmodtagelser i krigens sidste år.

Hjemmeværnskompagni 1202 Fjerritslev blev en realitet i begyndelsen af 1950’erne og fik efterhånden stor tilslutning. I 1977 meldte 17-årige Jens Peter Larsen fra Husby sig – både spændt og lidt beklemt – til tjeneste på Fjerritslevgården, som stadig er det lokale hovedkvarter. Han faldt dog hurtigt ind i både rutinerne og jargonen og fik efterhånden betroede poster som næstkommanderende og skydelærer i kompagniet. Ud over eksempler på Hjemmeværnets aktiviteter får vi også tegnet livagtige portrætter af en række personligheder, som gennem årene har sat deres markante præg på HJVK 1202.

Ud over beretningen i Han Herred Bogen 2015 har Jens Peter Larsen samlet en række sjove historier om nogle af de markante personligheder, som kendetegnede Hjemmeværnskompagni 1202 i hans tid.

Historierne handler om:

Jens Peter Larsen er tildelt henholdsvis Hjemmeværnets 25-års Medalje (blå/grøn bånd) og Den Kongelige Approberede Hjemmeværnets Fortjensttegn (rød/hvid bånd). Foto: Mattias Bodilsen
Jens Peter Larsen er tildelt henholdsvis Hjemmeværnets
25-års Medalje (blå/grøn bånd) og Den Kongelige Approberede
Hjemmeværnets Fortjensttegn (rød/hvid bånd). Foto: Mattias Bodilsen
Scroll to Top