Han Herred Bogen 2014 – FagBogInfo

Han Herred Bogen 2014 – FagBogInfo

Han Herred Bogen 2014. Lokalhistorisk årbog for Øster og Vester Han Herred. 263 sider, 17,5 x 24,5 cm. Ill: 218 fotos, 1 tegning, 3 figurer. Pris kr 300,00 (ib.). Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Udgivet 2013

Indeholder en række artikler, der belyser områdets historie. Hovedvægten ligger på erindringer – skrevet af mennesker med vidt forskellig baggrund – der tegner et tidsbillede og beskriver hjem, familie, hverdag, skolegang, arbejde, natur, forenings- og samfundsliv set med forfatterens egne øjne. Hertil kommer studier i historisk kildemateriale, som giver overblik og perspektiv på egnens spændende historie.

Bogen begynder begynder med to artikler af Ejgil Bodilsen. Først om Fjerritslevs ældste specialforretning som blev grundlagt i 1895 og i næsten 75 år blev drevet af slægten Neve fra Løgstør. Eberhardt og Emilie Neve skabte en manufakturhandel med internationalt tilsnit over både stil og kundebetjening. Dernæst om tilblivelsen af de verdenskendte Migatronic-svejsemaskiner, om svejsemaskinefabrikkens etablering og dens senere udvikling.

Så bringes Hans Kirks erindringsstykke ‘Slægtens ældste’ fra bogen Skyggespil. Det er et stykke kulturhistorie om normer og værdier i det gamle bondesamfund. Hans Kirk fortæller i teksten om Ane Cathrine Nørgaard på Aggersborggaard.

Ingvard Jakobsen har i den følgende artikel givet et indblik i Øsløs Sogns skolevæsen gennem 200 år, hvor man både bliver præsenteret for den ‘sorte skole’ og den lyse, frie af slagsen. Samtidig portrætteres i artiklen en række personligheder som fik stor betydning for sognets udvikling.

Signe Bertelsen fortæller erindringer – på initiativ af sønnen Erik Nielsen – om en opvækst på en mindre og meget gammel gård, ‘Søndre Skadhauge’ ved Frøstrup. Desuden om de første ungdomsår i Aalborg.

En erindring af Aase Rosenberg Rasmussen handler om en ferie sammen med forældrene i 1920 hos Trine Madsen i et lille pensionat ved Bulbjerg.

Gudrun Kjelstrup Kappels artikel er en meget personlig beretning om hvordan hendes far, Niels Kjelstrup Madsen, i en alder af 40 måtte lade sig indlægge for den frygtede sygdom tuberkulose på Krabbesholm Sanatorium ved Skive.

Inge Pedersen fortæller om en barndomstid i Han Herred i 1950erne, og om sin skolegang i Kollerup Skole.

Susanne Falk og Peter Berntsen tegner i en artikel et portræt af årets kunstner Kirsten Gitz-Johansen som sammen med ægtefællen Uffe Gitz-Johansen opbyggede et helt specielt univers af træskærerkunst med base i Fosdalen.

Ketty Johansson går i sin artikel tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor ‘Vinterhvile’ var vinterkvarter for et af datidens omrejsende forlystelsesetablissementer, Cirkus Mundeling, der altid indledte den nye sæson på Markedspladsen i Skovsgaard. Om dette handler artiklen der også beretter om en tragisk ulykke under en optræden i Norge i 1918 som gjorde en ende på navnet Mundelings storhedstid.

Asger Hylleberg og Inge Andersen Christensens artikel handler om baptisterne i Brovst. De dokumenterer kirkens og baptistmenighedens historie.

Et gammelt glansbilledalbum blev for Inger Tronborg anledningen til at fortælle om en sælsom kvindeskæbne fra barndommens Brovst, kaldet Jomfru Philipine. Hendes artikel fortæller om Philipine Kristensen (1899-1987) som lærer i Øland Gamle Skole i Aalested, og om hendes tilværelse i Brovst – “i gadebilledet sås Philipine som en lidt rund, mørk skikkelse i ankellang, falmet frakke og en hue trukket godt ned over ørerne, med gammeldags runde sygekassebriller og en lidt ludende gang.”

Så følger Iris Mose Pedersens artikel om forældre der gik fallit med en ejendom på Nørre Skovsgaard i 1932, og flyttede til Tranum Klit hvor de måtte forsøge at skabe sig en ny tilværelse med 11 børn. Trods mange besværligheder mindes Iris en barndom som ikke var så dårlig endda.

Anders Jørgen Brander, som helt fra starten har været en af drivkræfterne i foreningen Han Herred Mål, bidrager dernæst til årbogen med en lille fortælling om “min føst cykeltuer te Ølaj”.

Årbogens sidste artikel er Bente Kristensens dokumentation af den berømte Øland fajance. For 200 år siden blev der anlagt en fajancefabrik i Østerby. “Ikke bare et pottemageri, men et keramisk værksted, der udviklede sig til at blive kendt, og hvis produkter i dag er anerkendte samlerobjekter og værdifulde museumsgenstande.”

Sidst i bogen bringes et udvalg af lokalhistoriske billeder, en oversigt over årets begivenheder i Han Herred, beretninger fra de lokalhistoriske foreninger, adresseliste mv.

Uddrag af indhold

Fjerritslevs ældste specialforretning – om Neve, Frydendahl og Lindstrøm (af Ejgil Bodilsen). En lille idé blev til et stort industrieventyr – om svejsemaskinefabrikken Migatronic (af Ejgil Bodilsen). Slægtens ældste (af Hans Kirk). Øsløs Sogns skolevæsen gennem 200 år (af Ingvard Jakobsen). Signe Bertelsen fortæller om sit liv (ved Erik Nielsen). Ferieliv ved Bulbjerg 1920 (af Aase Rosenberg Rasmussen). Mens min far var indlagt for tuberkulose i 1952 (af Gudrun Kjelstrup Kappel). Tilbageblik på fem års barndom i Han Herred (af Inge Pedersen). Kirsten Gitz-Johansen – en kulturformidler i Han Herred (af Susanne Falk og Peter Berntsen). Da underholdningsindustrien kom til Øster Han Herred – om Cirkus Mundeling og Cirkus Reinsch (af Ketty Johansson). Brovst Baptistkirke (af Asger Hylleberg og Inge Andersen Christensen). Jomfru Philipine – en sælsom kvindeskæbne i Brovst (af Inger Tronborg). Et nøjsomt liv i klitten (af Iris Mose Pedersen). Min føst cykeltuer te Ølaj (af Anders Jørgen Brander). Øland Fajance i 200 år (af Bente Kristensen). Det Gamle Album. Årets gang i Han Herred. Årets gang i de lokalhistoriske foreninger.

www.fagboginfo.dk

Scroll to Top