Han Herred Bogen 2005

Han Herred Bogen 2005. Omslaget på 10-års jubilæumsudgaven 2005 er hentet fra Kend din egn-turen til Frøstrup Minilandsby i august 2003 i samarbejde med Egnsbank Han HerredBryggeren – 90 år i Brovst
Agnar Mortensen fortæller til Arne Sloth Kristoffersen

En sælgers død
Af Ketty Johansson

Barn på Øland under krigen
Af Egon Møller Nielsen

En mindre episode under anden verdenskrig
Af Karl Sønderstrup

Han Herreds »Molslinje« i oldtiden
Af Mads Lidegaard

Thisted-Fjerritslev Jernbane som iværksætter
Af Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jakobsen

Vejkrucifixet i Frøstrup
Af Aksel Førby

»Jensingoak«
Bidrag til historien om Vust-drengen og missionæren Jens Haven 1724-96
Af Otto Jensen

Hverdagsliv og sommergæster på Svinkløvgaard
Af Rita Rendow

Minder fra mit hjem på Mølgaards Mark
Af Jytte Vuust Nielsen

Jens Hostrup – musiker og rakukeramiker i Telling
Af Poul Meisner

Kirkerne i Brovst
Af Knud Holt

Det Gamle Album
Billeder fra samtlige 23 sognegrupper

Lokalhistoriens tæppe
Ved Han Herred Bogens udgivelse på Bratskov 24. november 2003
Af Ragnhild Poulsen

Årets gang i Han Herred

Årets gang i
Lokalhistorisk Samvirke

Årets gang i de lokalhistoriske foreninger

 

Introduktion
17. november 2004 udkom 10. årgang af Han Herreds lokalhistoriske årbog, og for redaktionen er det igen en stor fornøjelse at kunne præsentere en bred vifte af gode historier fra de 23 sogne mellem hav og fjord – afgrænset af Thy, Himmerland og Vendsyssel

I år begynder vi vores rundtur i Brovst og får den lokale udgave af “Bryggeren” i skikkelse af 90-årige Agnar Mortensen, der ser tilbage på virksomt liv som erhvervs- og foreningsmand. Vi bliver et øjeblik i forretningsverdenen – om end vi skal mere end 160 år tilbage for at tidsfæste Ketty Johanssons historie om den omvandrende bissekræmmer fra Frøstrup, der endte sine dage hos en gårdmand i Torslev.

Herpå drager vi til Øland, hvor Egon Møller Nielsen genoplever besættelsestiden med dens mange spændende indtryk på en halvstor knægt, men også dens angst og utryghed. Fra de mørke krigsår stammer også Karl Sønderstrups dokumentation af et lokalt vagtværn, som blev oprettet i Manstrup i 1945 for at dæmme op for natlige tyvetogter, gennemført af russere, der i stedet for tysk fangenskab blev frivillige soldater på værnemagtens side.

Mads Lidegaard står for denne udgaves oldtidsstof, nemlig en påvisning af “Han Herreds Molslinje” med sejlads over Limfjorden mellem odder ved Stavn og Haverslev og herfra videre mod Tranum og Slettestrand ved Jammerbugten.

Vi er nu nået til Hannæs for at markere 100-året for stationsbyerne Vesløs og Frøstrup, der opstod i forbindelse med åbningen af Thisted-Fjerritslev Jernbane 18. november 1904. Ellen Amtoft Gregersen giver en fyldig beskrivelse af udviklingen i Frøstrup årti for årti, og Ingvard Jakobsen supplerer med et overblik over Vesløs Bys historie frem til i dag. Smukt her til føjer sig Aksel Førbys fortælling om vejkrucifixet ved Glædevej.

Med Otto Jensens biografi om brødremissionæren Jens Haven fra Sønderhaven i Vust bevæger vi for en stund tilbage til 1700-tallet, hvor den herrnhutiske vækkelse for alvor gjorde sig gældende i det vestlige Han Herred. “Jensingoak” – lille Jens – satte sig spor, der ses endnu i dag hos eskimoerne i Labrador, hvor han fik sit livsvirke.

Rita Rendow beretter om en tryg og spændende barndom blandt dyr og sommergæster på Svinkløvgaard i 1940’erne og 50’erne, og fra samme periode følger Jytte Vuust Nielsen op med en række erindringsglimt fra Mølgaards Mark i Lerup Sogn. Her møder Poul Meisner også årets kunstner, musiker og rakukeramiker Jens Hostrup, der driver galleri med egen og andres produktion ved Hjortshøj i Telling foruden en travl og spændende tilværelse som leder af Fjerritslev Musikskole.

Årets kirkeartikel er lidt utraditionelt en beskrivelse af det mangfoldige kirkeliv, der i mere end hundrede år har eksisteret i Brovst med såvel modsætninger som frugtbart samarbejde. Tidligere provst Knud Holt nåede at færdiggøre manuskriptet kort før sin død.

De faste rubrikker er i anledning af bogens 10-års jubilæum og den forestående fællesudstilling i Klim 2.-4. april 2005 udvidet med gamle billeder fra samtlige 23 sogne.

Vi takker redaktionsudvalg, trykkeri, sognegrupper og salgskanaler for et fortrinligt samarbejde.

Poul Meisner, Ingvard Jakobsen og Ejgil Bodilsen

Scroll to Top