Retningslinjer for projektforum

Retningslinjer for projektforum

Alle deltagere i Projekt Besættelsestidens Han Herred kan benytte projektforum til at udveksle oplysninger, spørgsmål, tip, erfaringer, billeder og dokumenter.

Du kan dels følge igangværende diskussioner, dels oprette nye emner, som andre projektdeltagere kan svare på.

Du kan vedhæfte billeder/dokumenter på op til 3 MB.

Ved deltagelse i diskussioner vises dit fornavn og efternavn, så alle kan se, hvem man kommunikerer med. Du kan således ikke deltage anonymt.

Bemærk: Der bør ikke udveksles fortrolige oplysninger, men kun oplysninger, billeder og dokumenter, som andre projektdeltagere kan have glæde af. Samtidig opfordrer vi alle til at medvirke til en god og konstruktiv »samtalekultur«. Redaktionen forbeholder sig ret til at fjerne upassende og uvedkommende indlæg.

I øvrigt bør alt orignalmateriale (eller kopier heraf) indleveres til nærmeste lokalhistoriske arkiv, hvor det registreres og arkiveres, så også offentligheden kan få adgang til materialet.

Læs mere om arkivaflevering her

Gå til »Min profil« i bjælken øverst til højre, hvis du ønsker at ændre dit kodeord.

Rigtig god fornøjelse.

Scroll to Top