Udvikling Han Herred

Udvikling Han Herred var repræsenteret ved Dansk Golfshow 2014 i Herning.

Udvikling Han Herred var repræsenteret ved Dansk Golfshow 2014 i Herning.

Foreningen Udvikling Han Herred, der blev stiftet ved idé-seminaret Innovation Camp Han Herred på Fjerritslev Gymnasium 29. september 2012, vil arbejde for at fremme udviklingen og profileringen af Han Herred, der udgøres af de tidligere Brovst og Fjerritslev kommuner samt Aggersund og Hannæs.

Disse områder er sammenlignelige og vil kunne styrkes gennem en fælles udviklingsindsats for økonomisk vækst, idet indtægtsgrundlaget i Han Herred er ca. 15 pct. mindre end landsgennemsnittet, og antallet af erhvervsaktive er faldende.

Målgruppen er hele Han Herreds økonomiske liv samt kunst- og kulturliv.

På Innovation Camp Han Herred, som havde ca. 60 deltagere med bred repræsentation fra hele Han Herred i skikkelse af meningsdannere, virksomhedsledere, økonomer, politikere og foreningsrepræsentanter, blev der fremlagt en række konkrete initiativer, som efterfølgende skal indarbejdes i en masterplan.

Denne masterplan for Udvikling Han Herred skal danne grundlag for finansiering og fastholdelse af de idéer og tanker for delprojekter, der kom frem på seminaret. Projekter, som kan styrke og forbedre levevilkårene for Han Herreds befolkning og erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, fremstillings- og servicevirksomheder, kunsthåndværk og gallerier samt alle former for turisttilbud såsom restauranter, overnatningssteder og sommerhusudlejning.

Udvikling Han Herred er etableret på initiativ af Han Herred Rotary Klub

Bestyrelsen for Udvikling Han Herred

Peter Eigenbroth, Fjerritslev (formand)
Henrik Jensen, Fjerritslev
Niels Chr. Christensen, Kettrup
Ole Stavad, Brovst
Otto Kjær Larsen, Ullerup
Kirsten Monrad Hansen (Pipsen), Thorup Strand
Ulla Flintholm, Fjerritslev

Alle gode idéer til Udvikling Han Herred er velkomne!

Kontakt Udvikling Han Herred
udvikling@hanherred.dk