Han Herred – den skønneste plet i kongeriget

Han Herred Turistforening har i sommeren 2013 udgivet en guide til Han Herreds natur, seværdigheder og historie.

Udgivelsen har titlen »Han Herred – den skønneste plet i kongeriget«, inspireret af Frederik VI’s besøg i Grønnestrand i sommeren 1824.

Oversigtskortet forrest i hæftet giver dig et godt overblik steder, der er værd at udforske i landet mellem hav og fjord. Det indledende afsnit fortæller om Han Herreds oldtid og geologi, og bagerst i hæftet er der en kort introduktion til samtlige 29 kirker fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Med hæftet i hånden bliver du taget med på en spændende rejse, der begynder ved Bulbjerg og fortsætter langs Jammerbugten til Tranum Strand. Videre går turen over Brovst til Øland, og herfra fortsættes langs Limfjorden til Vejlerne og Hannæs.

Indimellem tages afstikkere ind i landet til eksempelvis Klim Bjerg, Bratbjerg Søerne, Tingskoven og Husby Hole.

Sluttelig besøges Fjerritslev, hvor Han Herreds vartegn – den stolte hane – knejser over hustagene og vidner om, at der her på denne egn lever et ukueligt folk, som altid har forstået at indrette sig på de udfordringer og levevilkår, som beliggenheden i et temmelig forblæst hjørne af Danmark byder på.

En befolkning og en egn, der altid tager godt imod sine gæster, så endnu flere får øjnene op for, at Han Herred med sin store naturrigdom er den skønneste plet i kongeriget!

Mattias Bodilsen har taget samtlige 92 fotografier, der er anvendt i hæftet. Sigurd Christensen og Ejgil Bodilsen har udarbejdet tekst, mens FJ Press står for layout og grafisk tilrettelæggelse, og Fjerritslev Tryk har forestået trykningen.

Hæftet, der er på 48 sider og udført i flot papir- og trykkvalitet, fås hos turistbureauer, hoteller mfl.

Brug menuen til højre eller kortet herunder til at gå på opdagelse i Han Herred

Loading map...

Loading