Udvalg for Træf Han Herred

Kristian Pedersen
Vandværksvej 33
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 10 10 / 27 94 02 47
jmpedersen@fjerritslevnet.dk

Jytte Vuust Nielsen
Prinsensgade 8, Skovsgaard
9460 Brovst
Telefon 98 23 19 89 / 21 25 71 37
jyttevuust@gmail.com

Kurt Brandi
Østergade 65
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 10 29
KurtBBrandi@gmail.com

Ole Levisen Nielsen
Kaj Munks Vej 2, Ny Skovsgaard
9460 Brovst
Telefon 98 23 16 95 / 61 60 48 23
olemaren@gmail.com

Trine Svestad
Østergade 65
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 10 29 / 23 61 10 29
trinesvestad@gmail.com

Ejgil Bodilsen (PR, ikke medlem af træfudvalget)
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
Telefon 22 30 57 90
ejgil@bodilsen.dk

Otto Kjær Larsen (formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, ikke medlem af træfudvalget)
Toftholmvej 124, Ullerup
9690 Fjerritslev
Telefon 98 22 55 52
otklar@gmail.com